Itálie obdrží v roce 2022 rekordní prostředky na investice do zdravotnictví

Po letech omezených investic a škrtů má italské zdravotnictví možnost investovat až 20 miliard eur.

Počínaje rokem 2022 bude mít Itálie k dispozici 20 miliard eur na investice do zdravotnictví, a to z Plánu národní obnovy (PNRR) financovaného z evropských fondů.

Ilustrační fotografie

Po letech škrtů a omezených investic do zdravotnictví tak má Itálie konečně skvělou příležitost pro zlepšení stavu zdravotnictví, jehož nedostatky odhalila pandemie.

Hlavními problémy italského zdravotnictví jsou výrazné územní rozdíly v poskytování služeb, zejména z hlediska prevence a pomoci v dané oblasti; nedostatečná integrace mezi nemocničními službami, místními službami a sociálními službami; vysoké čekací doby na poskytnutí některých služeb; špatná schopnost dosáhnout synergií při definování strategií reakce na environmentální, klimatická a zdravotní rizika.

Český aplikátor Tugi zlomí strach lidí z injekcí

Pandemie také ukázala, jak je důležité ve zdravotnictví využívat pokročilé technologie. Celých sedm miliard eur by tak mělo putovat do telemedicíny a přes osm miliard eur do inovací, výzkumu a digitalizace zdravotnictví. Dalších jedenáct miliard eur je určeno na posílení sociálních infrastruktur, komunit, rodin a různých dobrovolných sdružení.

Zdroj: EUROPA DONNA ITALIA
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Itálie.

• Oblasti podnikání: Investice | Zdravotnická technika
• Teritorium: Evropa | Itálie | Zahraničí