Itálie plánuje do roku 2030 zdvojnásobit dopravu carga po železnici

Dle ministra pro infrastrukturu Enrica Giovanniniho budou vyžadovány investice do všech prvků italského logistického řetězce a také do nejnovějších technologií.

Aktuálně je v Itálii tržní podíl železniční cargo dopravy 13 %, což je pod evropským průměrem (19–20 %). Ve Švýcarsku a Rakousku je podíl cargo dopravy po železnici přibližně 35 % a ve Spojených státech dokonce 46 %. Dle EU by měla Itálie do roku 2030 dosáhnout 30 % prahu.

Italové tedy budou muset zvýšit konkurenceschopnost nákladních vlaků, aby dokázala převzít část silniční a námořní dopravy. Pro zvýšení konkurenceschopnosti italské železnice bude třeba, mimo jiné, vystavět další alpské průsmyky či lépe propojit železniční síť s přístavy.

Dle ministra pro infrastrukturu Enrica Giovanniniho budou vyžadovány investice do všech prvků logistického řetězce a také do nejnovějších technologií. Důležitou část investicí očekává ze soukromého sektoru.

Ivano Russo, generální ředitel společnosti Confetra, dodává, že „Bez logistiky, včetně železniční, nemůže dojít k zotavení ekonomiky. Země bez surovin, jako je Itálie, by bez logistiky jejich dovozu nemohla mít zpracovatelský průmysl a nemohla by ani vyvážet své výrobky do celého světa.“

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Milán.
Zdroj: Il Sole 24 Ore
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika | Investice
• Teritorium: Evropa | Itálie | Zahraničí