Itálie plánuje výstavbu nové vysokorychlostní železnice

První vysokorychlostní vlaky by se na trase mezi městy Neapol a Bari měly rozjet v roce 2023.

Do konce roku 2021 by se měla rozjet stavba vysokorychlostního železničního spojení mezi Neapolí a Bari. Stavba by měla stát přibližně 6,2 mld. EUR, z čehož 2 mld. EUR bude investováno z Evropské investiční banky. Vybudování této trasy je dalším rozhodujícím projektem směrem k dokončení harmonogramu strategické infrastruktury v jižní Itálii, projekt je také součástí skandinávsko-středomořského koridoru transevropské dopravní sítě (TEN-T).

První vysokorychlostní vlaky by měly být na této trase vypraveny v roce 2023. Kompletní dokončení se momentálně očekává do roku 2027. Rychlé spojení mezi Neapolí a Bari sníží jízdní dobu na polovinu a napomůže spojení mezi severem a jihem země. Z Milána bude možné se dostat do Bari za 6 hodin. Dalším pozitivním aspektem tohoto projektu je vytvoření asi 15 tisíc nových pracovních míst v regionu s dlouhodobě vysokou mírou nezaměstnanosti.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Itálie.
Zdroj: La Repubblica
• Témata: Ekonomika ve světě
• Teritorium: Evropa | Itálie | Zahraničí