Itálie připravuje reshoring farmaceutické výroby

Na návrat farmaceutické výroby zpět do Itálie bude vyčleněno 1,5 mld. eur. Cílem je výrazně snížit závislost země na produkci z Číny a Indie.

Na sedm desítek nových projektů farmaceutických firem má za úkol zvýšit produkci, anebo zcela obnovit výrobní linky pro výrobu nových léčiv i pro léky, které už jsou na trhu. To vše přes reshoring. Cílem je výrazně snížit závislost země na produkci z Číny a Indie. Například 60 % celkové výroby aktivní látky paracetamol obstarává Čína a 50 % světové výroby ibuprofenu připadá opět na Čínu. Italský farmaceutický svaz uvedl, že Itálie je schopna vyrábět až 90 % evropské potřeby aktivních látek vzhledem k technologickému vybavení a vysoké vyspělosti italské farmaceutické výroby.

Problém závislosti na Číně a Indii existuje již nějakou dobu. Situace ohledně pandemie covid-19 však opět vynesla na povrch problémy jako jsou prudké zpomalením dopravy či blokování vývozu, které vedlo k nedostatku dodávek. Nestalo se tak pouze ve farmaceutickém průmyslu – reshoring je tématem těchto měsíců v různých odvětvích italského průmyslu.

Reshoring farmaceutické výroby by měl vytvořit 11 000 nových pracovních míst. V čele projektu je Alisei, národní technologický klastr biologických věd. Spolu s klastrem se projektu účastní také Farmindustria (200 společností s obratem 34 mld. eur, přitom 85 % jde na export) či Egualia (s obratem přesahujícím 3 mld. eur a exportním podílem 39 %).

Dále Federchimica Aschimfarma (výroba účinných látek), která sdružuje asi padesát společností s obratem téměř 3,5 miliardy s exportem 90 procent. Společnosti jsou připraveny okamžitě investovat přibližně 1,5 mld. eur. Aktuálně hledají silné institucionální garance, je v jednání, zda bude projekt zahrnut do vládního plánu na obnovu.

Itálie patří spolu s Německem v největším producentům v oblasti farmaceutického průmyslu. Je tedy v zájmu Itálie si toto prvenství udržet.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Itálie. 
Zdroj: Il Sole 24 Ore
• Oblasti podnikání: Farmaceutický průmysl
• Teritorium: Evropa | Itálie | Zahraničí