Italové si vedou lépe, do investic se však příliš nehrnou

Investice, o které je zájem, přece existují. Jsou to například investice s pozitivním dopadem na životní prostředí a na společnost.

Italské rodiny si vedou lépe a jejich schopnost spoření roste. Roste také spotřeba, a to navzdory silnému vnímání rizika nové krize. Obecně pesimismus v Itálii narůstá. Proto Italové raději upřednostňují likviditu a nemají zájem investovat, i když jsou schopni si část platu ušetřit. 

Výsledky průzkumu ACRI, jež mapoval spotřebu italských rodin a jejich ochotu investovat, jsou shrnuty níže v textu.   

Úspory a spotřeba rostou: 59 % dotázaných považovalo svou osobní situaci za uspokojivou nebo žilo s větším klidem než v minulosti (47 %). Schopnost spoření se zlepšuje, jak ukazuje 42 % vzorku a počet rodin, které se musí uchýlit k půjčkám, se snížil o 6 % (na 16 %). 79% vzorku prohlašuje, že se dokáže vypořádat s neočekávanými výdaji ve výši 1000 EUR. Rostou náklady na spotřebu a to např. na telefonování (+16 %) a na léčiva (+ 34 %); náklady na péči o sebe pomalu dostávají z negativních hodnot (z -14% na -6%), spotřeba „mimo domov“ také roste (z -30 % na -21 %).

Žádná změna nenastala ve vnímání hotovosti. Italové jsou známí tím, že upřednostňují používání hotovosti (63 %). I přes to vzrostl počet majitelů běžného účtu o 4 procentní body (16 %). 60 % vzorku je přesvědčeno, že úspory nejsou dostatečně chráněny.

Co se týče investic, procento těch, kteří si myslí, že ideální investice neexistuje, stoupá k historickému maximu průzkumu (35 %). Obliba investic do cenných papírů (považované za bezpečnější investici) klesla o 6 procentních bodů. Investice do nemovitostí (33 %) a rizikovější investice (7 %) zůstávají stabilní. 

Průzkum však ukazuje, že ochota investovat do činností s pozitivním dopadem na životní prostředí a na společnost stoupá (pro 36 % dotázaných je důležitá udržitelnost).

Zdroj: Il Sole 24 Ore
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Milán. 

Pravidelné novinky e-mailem