Zdroj: CzechTrade

Italská modrá ekonomika roste. Export táhne lodní průmysl

Sektoru čítajícímu přes 228 tisíc společností, jež zaměstnávají více než 900 tisíc zaměstnanců, se podařilo vyrovnat ztráty z roku 2020. Předpověď pro výsledky za rok 2022 jsou pozitivní. V Itálii se daří loďařství a logistice.

Modrá ekonomika, neboli ekonomika moře, zaznamenává v Itálii velmi dobré výsledky. V roce 2021 vyprodukovala 52,4 miliardy eur přidané hodnoty a vezmeme-li v úvahu celý přímý a nepřímý dodavatelský řetězec, tak se hodnota vyhoupla až na 142,7 miliardy eur, což odpovídá 8,9 % celé národní ekonomiky. S 228 tisíci společnostmi zaměstnávajícími téměř 914 tisíc lidí zaznamenal sektor v letech 2021 až 2022 exportní boom s růstem o 37,4 %.

Ilustrační fotografie

Oživení celého mořského sektoru v letech 2020-2021 bylo způsobeno zejména zvýšenou poptávkou po ubytovacích a stravovacích službách o 22,1 %, stavbou lodí o 11,7 % a nárůstem poptávky po rybách a mořských plodech o 8 %. Dynamika pro všechna ostatní odvětví je každopádně celkově pozitivní. Roste u sportovních a rekreačních aktivit, odbavování zboží a cestujících po moři a u výzkumu, regulace a ochrany životního prostředí. Co se týče mořské těžby surovin, ta vzrostla o 69,8 %, a to z důvodu exponenciálního růstu cen plynu a ropy.

Přímá hodnota produkovaná mořským systémem převrací tradiční italskou dichotomii sever-jih. Ve skutečnosti jsou to regiony střední a jižní Itálie, které v roce 2021 vyprodukovaly 61 % bohatství tohoto sektoru. Na regionální úrovni však vede Ligurie, která produkuje 11 % hodnoty tohoto sektoru. Lazio je prvním regionem v Itálii co do počtu modrých společností s 35 241 jednotkami, následují Kampánie (32 449) a Sicílie (28 640).

ExportMag.cz: Výrobce tradiční slivovice ze Zlínska oslavil 100 let a začíná prodávat i do zahraničí

Co se týče exportu, hybným sektorem je loďařství, které vloni vzrostlo o 41 %. Dokonce poprvé za více než deset let je obchodní bilance kladná s přebytkem 1,9 miliardy eur v roce 2022 oproti deficitu 1,6 miliardy eur v roce 2021. Silný nárůst prodeje lodí do zahraničí se setkal s výrazným snížením hodnoty dovozu, který v roce 2022 činil něco málo přes jednu miliardu EUR, což je pokles o 58,6 %.

„Modrá ekonomika se v mnoha ohledech ukázala jako lídr v odolnosti a rozvoji v naší zemi,“ řekl Gaetano Fausto Esposito, generální ředitel Centro Studi Tagliarne. „Pandemie tvrdě zasáhla dodavatelský řetězec, kde pohyb osob a zboží a turistická složka představují téměř 50 %. Již v roce 2021 však modrá ekonomika vykázala míru rozvoje přidané hodnoty v peněžním vyjádření 9,2 % oproti 6,4 % celkové národní hodnoty, což umožnilo téměř úplně vyrovnat ztrátu z roku 2020. Předpověď pro rok 2022 je taktéž pozitivní, a to především díky skvělým výsledkům v oblasti loďařství a logistiky.“

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Itálie.
Zdroj: ANSA, Informazioni Marittime

• Teritorium: Evropa | Itálie | Zahraničí

Doporučujeme