Zdroj: CzechTrade

Italská poptávka po kritických surovinách se do roku 2040 zvýší až na pětinásobek

Rostoucí poptávku musí z části pokrýt recyklace. Plánuje se investice až do 7 závodů v Itálii v hodnotě 336 milionů eur.

Itálie v současné době používá pro výrobu všech 17 surovin, které Evropská unie považuje za strategické a kritické. Největší poptávka je po mědi, manganu, křemíku, niklu, hořčíku, grafitu, kobaltu, vzácných zeminách, lithiu a titanu. Jen v roce 2010 Itálie spotřebovala 2 867 tun těchto surovin a očekává se, že do roku 2040 poptávka vzroste asi pětkrát.

Ilustrační fotografie

Aktuálně je těžba minerálních kovů na italském území v podstatě nulová, přičemž doba povolení pro výstavbu nového těžebního místa v Evropě dosahuje 15 až 17 let. Důležitou roli tak do budoucna bude sehrávat oběhové hospodářství. Očekává se, že zásoby recyklovatelných produktů do roku 2040 vzrostou 13krát. V roce 2040 bude recyklace schopna uspokojit 20 až 32 % roční potřeby Itálie po strategických surovinách, přičemž 15% cíl stanovený Evropskou komisí může být dosažen již v roce 2030.

Itálie bude muset zajistit 7 závodů na recyklaci produktů obsahujících kritické suroviny za přibližně 336 milionů eur. Důležitým hráčem při této transformaci by měla sehrát skupina Iren, která nyní řídí přibližně 60 závodů na zpracování odpadu v Itálii, včetně inovativních linek na zpracování WEEE (odpad z elektrotechniky a elektroniky). Do roku 2030 plánuje investovat 10,5 miliardy eur do rozvoje závodů.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Itálie.
Zdroj: Il Sole 24 Ore

• Oblasti podnikání: Investice | Voda, odpady a životní prostředí
• Teritorium: Evropa | Itálie | Zahraničí

Doporučujeme