Zdroj: CzechTrade

Italská průmyslová výroba už druhý měsíc klesá

Italský statistický úřad Istat v únoru 2023 zaznamenal již druhý měsíc v řadě cyklický pokles sezónně očištěného indexu průmyslové produkce. Snížení je o 0,2 % ve srovnání s lednem.

Po očištění o kalendářní vlivy celkový index klesá v trendovém vyjádření o 2,3 % ve srovnání s únorem 2022. Největší trendové poklesy jsou zaznamenány v dřevařském, papírenském a polygrafickém průmyslu o 15,9 %, ve výrobě chemických produktů o 9,1 % a v dodávce elektřiny, plynu, páry a vzduchu o 7,9 %.

Ilustrační fotografie

Výrazný růstový trend byl naopak zaznamenán v oblasti výroby základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků o 19,6 %, ve výrobě strojů a zařízení o 3,8 % a u výroby dopravních prostředků o 3,3 %. Výroba motorových vozidel zaznamenává nárůst o 5 %.

Při pohledu na hlavní seskupení odvětví roste sezónně očištěný měsíční index ve srovnání s lednem 2023 pouze u energií. Investiční statky klesly o 0,9 %, spotřební zboží o 0,7 % a mezispotřeby klesají o 0,3 %. Z hlediska trendu vykazují nárůst pouze kapitálové statky, naopak poklesla výroba spotřebního zboží, mezispotřeba a energie.

Navzdory negativním výsledkům v únoru je ekonomický trend průmyslové výroby v průměru za poslední tři měsíce pozitivní.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Itálie.
Zdroj: ANSA

• Teritorium: Evropa | Itálie | Zahraničí