Italská vláda vyhlásila výzvu na obnovu měst a periferií

Projekty za 850 mil. EUR mají zlepšit kvalitu života v hustě obydlených oblastech a zlepšit socio-ekonomickou, kulturní či environmentální situaci v italských městech a periferiích.

Výzva na obnovu měst a periferií byla jedním z kvalifikačních aspektů zákona o rozpočtu pro rok 2020. Výzva je ve skutečnosti mezirezortní vyhláška, kterou podepsali ministryně infrastruktury Paola De Micheli, ministr hospodářství Roberto Gualtieri a ministr kulturního dědictví Dario Franceschini.

Nyní došlo ke spuštění lhůty pro předkládání návrhů: k dispozici je asi 853 milionů EUR. Projektu se mohou se zúčastnit města s počtem nad 60 tis. obyvatel a upřednostněny budou projekty s nulovým záběrem půdy a se zapojením státních i soukromých investic. Oceněny budou také návrhy, které budou mít vyšší kvalitu, vyšší inovační aspekt a soulad s „green economy“. 

Města mají 120 dní na předložení až tří návrhů na obnovu. V dalších 120 dnech bude prostor pro dodání bližších podrobností. Města by se měla především zaměřit na hustěji obydlené oblasti, kde by mělo dojít k revitalizaci a obnově a posílení kulturních, environmentálních či krajinných statků. Konkrétně zmíněné oblasti jsou následující: 

  • přestavba e reorganizace statků určených k sociálnímu bydlení a zvýšení jeho kapacit;
  • rekonstrukce ploch, veřejných a soukromých prostor a budov, mimo jiné prostřednictvím regenerace městské a sociálně-ekonomické struktury;
  • zlepšování dostupnosti a bezpečnosti městských oblastí a poskytování služeb a zařízení místní infrastruktury;
  • regenerace již vybudovaných ploch a prostor, zejména hustě obydlených, zvyšování kvality životního prostředí a zvyšování odolnosti vůči změně klimatu;
  • identifikace a využívání inovativních modelů a nástrojů pro řízení, sociální začleňování a zlepšení dobrých životních podmínek měst. 

Ve zkratce: projekty se musejí týkat okrajových oblastí a těch, které ačkoli nejsou okrajové, jsou výrazem sociálně ekonomických problémů či problémů s bydlením.

Zdroj: Il Sole 24 Ore
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Milán.
• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály
• Teritorium: Itálie