Italské firmy dostanou možnost čerpat „Smart working bonus“ pro své zaměstnance

Příspěvek na kancelářské vybavení ve výši 516 EUR na zaměstnance má zvýšit pracovní komfort a zároveň má podpořit italské výrobce kancelářského nábytku.

Vyhláška o bonusu na kancelářské vybavení schválená v květnu italskou vládou by mohla podpořit oživení sektoru výroby kancelářského nábytku, jednoho z nejvíce postižených odvětví v dodavatelském řetězci dřevěného nábytku, a to nejen kvůli krizi vyvolané pandemií, ale především kvůli velkému využívání možnosti práce z domova společnostmi z celého světa, což velmi zpomalilo investice do kanceláří.

Původně byla výše bonusu rovna částce 258 EUR na zaměstnance, pro rok 2021 však italský Parlament tuto částku zdvojnásobil na částku 516 EUR. Bonus vyplácí zaměstnavatelé svým zaměstnancům v rámci zaměstnaneckých bonusů. Výše bonusu sice neumožňuje velké výdaje, ale postačuje například na nákup ergonomického sedadla a menšího stolu. Co se týče přínosu pro podniky a pracovníky, ten je jasný. Je důležité ale zmínit i přínosy pro stát: studie odhaduje, že by se díky bonusům mohlo uvést do pohybu až 1,6 mld. EUR na spotřebu.

V Itálii existuje více než 300 výrobců kancelářského nábytku, kteří zaměstnávají asi 6 000 zaměstnanců. Loni došlo v tomto odvětví k poklesu obratu o 20 %, hodnotově něco málo přes 1 mld. EUR, přičemž k vyššímu poklesu poptávky došlo na domácím trhu (-22,2 %) než na zahraničním (-17,5 %). V roce 2021 se zatím neočekává velké oživení, ale přinejmenším by se měla situace alespoň stabilizovat.

„Aktuálně je budoucnost kanceláří velmi nejistá. Zajisté se zmenší kancelářský prostor, ale tato ztráta by měla být na druhou stranu kompenzována novými jevy jako např. smart working či coworking. Svět práce se změnil a musí se tedy změnit i svět pracovního vybavení,“ konstatoval prezident Assufficio, Gianfranco Marinelli.

Zpracoval kolektiv zahraničních pracovníků kanceláře CzechTrade Milán.
Zdroj: Il Sole 24 Ore
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Nábytkářský průmysl
• Teritorium: Evropa | Itálie | Zahraničí