Zdroj: CzechTrade

Italské HDP v roce 2023 poroste jen o 0,6 %

Po téměř čtyřprocentním růstu v roce 2022 v Itálii dojde letos k výraznému zpomalení. V následujících dvou letech by snad mělo opět dojít k rychlejšímu růstu.

Odhady společnosti Ernst & Young pro Itálii na rok 2023 predikují zpomalení ekonomiky. Zatímco v roce 2022 mělo dojít k reálnému růstu HDP o 3,8 %, v roce 2023 nejspíše ekonomika zpomalí a růst by měl dosáhnout 0,6 %. Co se týče míry inflace, ta by se měla v roce 2023 snížit z 8,2 na 7,1 %.

Ilustrační fotografie

Podle Maria Rocca, partnera Ernst & Young, vykázala italská ekonomika v prvních třech čtvrtletích roku 2022 silnou dynamiku, taženou především domácí poptávkou po spotřebě domácností a investicích, a pokračovala v cestě zotavování z pandemické krize zahájené již v roce 2021.

Indikátory však naznačují nejistý výhled na aktuální a následující čtvrtletí v důsledku vysoké inflace a jejího vlivu na reálný disponibilní příjem domácností a náklady na podnikání. Zároveň je očekáváno snížení globálního růstu HDP v roce 2023 na 1,3 % a 3,1 % v roce 2022. Průměrný globální růst za posledních 10 let byl 2,7 %.

Co se týče inflace, země OECD by měly dosáhnout průměrně inflace 9,4 % v roce 2022, zatímco v letech 2013 až 2019 dosáhla inflace průměrně hodnoty 1,6 procenta.


Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Itálie.
Zdroj: Il Sole 24 Ore

• Oblasti podnikání: Obchod | Ostatní
• Teritorium: Evropa | Itálie | Zahraničí

Doporučujeme