Italské železnice investují 11 miliard eur do zelené modernizace

Italským železnicím bylo v rámci fondů Recovery fund svěřeno více než 24 miliard eur na vybudování nové železniční infrastruktury do roku 2026 a zároveň na posílení stávající.

Železniční síť by se tak měla stát dostupnější, digitalizovanější a neměla by tolik zatěžovat životní prostředí. Italské železnice investovaly již v roce 2020 asi devět miliard eur, o pět procent více než v předchozím roce, do zelené modernizace. V příštích letech plánují investovat dalších 11 miliard eur a to do dopravní sítě, vlaků, stanic, pevných systémů a smart road.

Ilustrační fotografie

Co se týče stavu železnic v Itálii, je tam již elektrifikováno přes 12 tisíc kilometrů sítě z celkových téměř 17 tisíc (72 %). Do roku 2026 by chtěla Itálie elektrifikovat 83 % sítě a stát se tak zemí v Evropě s nejvyšším procentem vlaků, které budou jezdit bez emisí CO2.

V rámci programu obnovy jsou také plánovány investice ve výši 2,4 miliardy eur do výstavby nové elektrifikované sítě v délce 1800 km, z toho 573 km na jihu. Co se týče přestavby stanic, mělo by dojít k renovaci 620 stanic (z celkových 2200) a to především na jihu země. Částka čtyř miliard eur bude vynaložena na nové vlaky poslední generace.

Španělsko chce vyslat vlastní raketu do vesmíru

Zdroj: Il Sole 24 Ore
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Itálie.

• Teritorium: Evropa | Itálie | Zahraničí