Italský přístav Terst má prvního akcionáře nového námořního logistického hubu

Díky dohodě s hamburskou společností Hhla se přístav Terst stane ústředním uzlem výměny moře-železnice mezi Evropou a Dálným východem.

Právě byla ukončena jedna z nejdůležitějších námořních staveb v Itálii za posledních 10 let. Terst se tak stává ústředním logistickým uzlem pro integraci logistických a přístavních sítí mezi přístavy v severní a jižní Evropě. Prvním akcionářem se má stát na konci roku provozovatel přístavu v Hamburku Hamburger Hafen und Logistik Ag (Hhla).

Německá společnost je kótována na burze cenných papírů, zaměstnává 6300 zaměstnanců, manipuluje se 7,5 miliony TEU kontejnerů a dosahuje obratu 1350 milionů EUR. Investovala do čtyř terminálů v přístavu v Hamburku, jednoho terminálu v Oděse (Ukrajina) a jednoho v Tallinnu (Estonsko).

Celková investice přesahovala 150 milionů EUR, z čehož 99 milionů EUR přispěl Úřad přístavního systému ve východním Jadranu (Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale). Projekt byl vytvořen na základě růstového trendu nákladní dopravy v přístavu Terst. Stavba se rozkládá na 12 hektarech v oblasti jižně od přístavu, přičemž část plochy byla získána z oblastí dříve zaplavených mořem. Následně došlo i k nákupu sousedního terminálu Scalo Legnami a došlo tak ke zdvojnásobení původní plochy. 

Časem by mělo dojít také ke znovuobnovení průmyslového areálu s vysokou pecí, která byla v posledních měsících odstavena po 123 letech činnosti. Má tak dojít k vytvoření logistického uzlu, který má mít pozitivní ekonomický vliv nejen na přístav, ale také na místní ekonomiku. 

Zdroj: Il Sole 24 Ore
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Milán. 
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika | Investice
• Teritorium: Itálie