Italský průmysl se vzpamatovává, textilnímu průmyslu a výrobě dopravních prostředků se daří

Index průmyslové produkce v Itálii vzrostl ve srovnání s dubnem o 42,1 % oproti prognóze zvýšení produkce o 20–25 %. K úplnému zotavení však vede ještě dlouhá cesta.

Italský statistický úřad Istat informoval, že průmyslová výroba v květnu 2020 vzrostla oproti dubnové o 42,1 % (Intesa Sanpaolo predikovala růst pouze 25 %). I přes takto znatelný růst povede k úplnému návratu k původním hodnotám ještě dlouhá cesta.

K nejvyššímu meziměsíčnímu růstu dochází například v textilním průmyslu (+142,5 %), automotive a jiné dopravní prostředky (+140,2 %). Další významné oživení bylo pozorováno v gumárenském a plastovém průmyslu (+75,9%) nebo v metalurgii (+72,7%).

Massimiliano Dona, prezident Národní spotřebitelské unie, říká: „Pokud porovnáme dnešní úroveň průmyslové produkce s úrovní roku 2009, kdy se hodnoty extrémně propadly kvůli celosvětové ekonomické krizi, jsou v současné době ještě nižší než v květnu 2009 a to o 15,6 % a dokonce o 32,9 % u zboží dlouhodobé spotřeby.“

Co se týče ročního salda, téměř ve všech odvětvích hospodářské činnosti je převážně v deficitu. Nejvýraznější ztráty jsou dle Istat ve výrobě dopravních prostředků (-37,3 %), v textilním, oděvním, kožedělném průmyslu (-34,1 %), v gumárenském a plastovém průmyslu (-24,8 %); naopak poměrně nízké poklesy byly zaznamenány ve farmaceutickém průmyslu (-4,2 %) a energetickém průmyslu (- 5,2 %). Samotná výroba automobilů v květnu klesla o 50,8 % ve srovnání se stejným měsícem v roce 2019 a v prvních pěti měsících roku o 44,4 % oproti předchozímu roku.

Zdroj: la Repubblica
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Milán.
• Teritorium: Itálie