Izrael je na počátku své dopravní revoluce

Masivní výstavba sítě městské hromadné dopravy a železniční sítě má Izraelcům pomoct ve snížení časových, a tím i ekonomických ztrát.

Již dlouhodobě se Izrael potýká s nesnadnými dopravními podmínkami, které komplikují život místních občanů a které jsou příčinou značných ekonomických ztrát v důsledku velkých časových prodlev při cestování. Vzhledem k tomu, že Izrael vždy cílil převážně na silniční dopravu a nespoléhal na jiné způsoby přepravy, nyní čelí jeho infrastruktura obrovské výzvě, a to se přeorientovat z aut na veřejné hromadné prostředky.

V současné době je v Izraeli několik projektů, které jsou buď ve fázi příprav, nebo ve stavební fázi. Projekt, který je nejblíže k dokončení a uvedení do provozu, je červená linka telavivské tramvaje. Provoz má být spuštěn v listopadu 2022, avšak již nyní se hovoří o zpoždění. Podle studií má tramvaj ročně přepravit čtvrt milionu lidí, kterým se tak cesta z periferních oblastí do centra Tel Avivu zkrátí na 10-20 minut, přičemž nyní to může v případě dopravní zácpy trvat i více než 1 hodinu.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Krom červené linky se plánuje i zelená a fialová trasa tramvaje. Ty však mají být dokončeny až v roce 2027, i když se očekává, že skutečné datum bude v důsledku zpožděného výběrového řízení na zhotovitele o několik měsíců či i let posunuto. Telavivské dopravě má kromě tří linek tramvaje pomoct i třílinkový systém metra, který má být podle plánu dokončen v polovině příští dekády. V neposlední řadě se uvažuje o výstavbě tzv. fast lanes, které by mohly využívat jen hromadné prostředky a auta s více než třemi pasažéry, a o zavedení vstupních poplatků do Tel Avivu.

V Jeruzalému v současnosti funguje jedna linka tramvaje, avšak ta má být doplněna dalšíma dvěma v následujících letech.

Izrael se rovněž chce zaměřit na elektrifikaci a rozšíření železniční sítě, aby ulevil té silniční. Momentálně se plánuje železniční spojení mezi severem a jihem Izraele, aniž by protínalo metropolitní oblast Tel Avivu. Trať by měla být zpřístupněna veřejnosti v roce 2026. Dalším projektem je připravovaná tramvajová výstavba mezi izraelskými městy na severu Haifou a Nazarethem. Trať má být dlouhá 41 kilometrů.

Ačkoliv výstavba mohutné sítě městské hromadné dopravy a železničních spojení má v dlouhodobé perspektivě výrazné benefity, z krátkodobého hlediska však dopravě nepomáhá, ba naopak přispívá k častějším dopravním zácpám.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade / Czech Invest Izrael.
Zdroj: en.globes.co.il

• Témata: Ekonomika ve světě
• Teritorium: Asie | Izrael | Zahraničí