Izrael se zavázal k nulovým emisím do roku 2050

Premiér Bennett má kromě snižování izraelských emisí záměr vytvářet inovativní klimatické technologie.

V rámci příprav na klimatickou konferenci OSN, která se koná od 31. října do 12. listopadu ve skotském městě Glasgow, izraelský premiér Naftali Bennett oznámil, že se Izrael přidává k ostatním zemím v ambicích dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. Navzdory tomu, že se tento krok očekával, jedná se o výraznou změnu v izraelských postojích vůči klimatickým změnám, jelikož teprve před dvěma měsíci byl schválen vládou izraelský závazek směřovat k nízkouhlíkové ekonomice. Bennettova vláda tak přijímá ve věci klimatických změn značně striktnější stanoviska než ta předchozí za premiéra Benjamina Netanjahua.

V roce 2019 dosahovaly v Izraeli emise skleníkových plynů hodnoty 8,9 tun na jednoho obyvatele, což je o 82 % více než globální průměr a o 36 % více než průměr Evropské unie. Nadprůměrné emise potvrzují i údaje, že izraelská populace tvoří 0,11 % celosvětové populace, nýbrž izraelské emise tvoří 0,18 % celosvětových emisí.

Premiér Bennett definoval klimatickou změnu jako prioritní téma v politice své vlády. Jeho kroky spočívají nejen v připravenosti na případné extrémní klimatické podmínky, intenzivní práci při vytváření zelené infrastruktury a snižování emisí, ale také na poskytování inovativních technologií.

Bennett si uvědomuje, že Izrael vzhledem ke své velikosti a relativně zanedbatelnému podílu na celosvětových emisích může v boji proti klimatickým změnám přispět především novými technologiemi, které ještě nikdo nevyrobil, neprojektoval a ani nevymyslel. Bennett cílí na to, aby se z Izraele stála „climate-tech“ velmoc, která jednak svými technologiemi pomůže ostatním státům ve snižování jejich emisí a jednak tím zvýší svou konkurenční výhodu v oblasti „high-tech“, a tím zajistí pro sebe výrazný ekonomický růst.

Ačkoliv je Izrael v oblasti energetiky a high-tech soběstačný aktér, a to především z bezpečnostních důvodů, v případě bezprecedentních inovativních myšlenek mohou české firmy v Izraeli v této oblasti zaznamenat výrazný ekonomický úspěch.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Izrael.
Zdroj: en.globes.co.il
• Teritorium: Asie | Izrael | Zahraničí