Zdroj: CzechTrade

Izrael zvyšuje podíl obnovitelných zdrojů energie

Izrael má záměr zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na produkci elektřiny a snížit závislost na fosilních palivech.

Vláda schválila ambiciózní plán, podle kterého bude země do roku 2050 plně soběstačná v oblasti elektřiny a bude produkovat většinu energie z obnovitelných zdrojů, jako jsou slunce, vítr a voda. Konkrétně se plánuje zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na produkci elektřiny ze současných 17 % na 30 % do roku 2030 a až na 80 % do roku 2050.

Ilustrační fotografie

Plán má být realizován prostřednictvím výstavby nových obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární a větrné elektrárny, a podporou inovativních technologií pro úsporu energie a snižování emisí skleníkových plynů. Tímto způsobem by se měla snížit závislost na fosilních palivech a současně snížit emise CO2 a dalších skleníkových plynů, což by mělo přispět k ochraně životního prostředí a boji proti globálnímu oteplování.

Plán je součástí širšího trendu k zavedení udržitelných a ekologických technologií a hospodářských modelů v Izraeli, což by mohlo přinést nové příležitosti pro investice a podnikání v oblasti obnovitelných zdrojů energie a ochrany životního prostředí.

Zpracoval tým zahraniční kanceláře CzechTrade Izrael. 
Zdroj: Ministry of Energy and Infrastructure (Israel), Haaretz

• Teritorium: Asie | Izrael | Zahraničí

Doporučujeme