Izraelský high-tech průmysl může do budoucna čelit značným personálním nástrahám

V případě nedostatečné integrace nezačleněných skupin izraelské populace do technologického průmyslu a nevytvoření konkurenceschopných pracovních podmínek pro talentované zaměstnance hrozí, že Izrael do budoucna přijde o svůj technologický náskok a konkurenční výhodu v odvětví.

Studie společnosti Sparks Consulting Group odhalila, že světoznámé izraelské high-tech odvětví se opírá o 20 000 lidí, kteří jsou pohonem sektoru. Navzdory tomu, že technologický sektor v Izraeli zaměstnává až 335 000 obyvatel, pouze šest procent realizuje technologická řešení a určuje tím celosvětové trendy. Zbytek tvoří techničtí pracovníci a podpůrný personál v oblastech marketingu, financí či lidských zdrojů.

Vzhledem k tomu, že high-tech odvětví je motorem izraelské ekonomiky a těchto 20 000 talentovaných lidí je motorem tohoto motoru, panují v Izraeli obavy, že do budoucna o ně, a tím pádem o svou technologickou konkurenční výhodu, může přijít. Jednou z největších hrozeb je odliv izraelských mozků do nadnárodních gigantů, jako jsou Google, Amazon, Apple či Facebook, kde jsou jim nabízeny velmi štědré pracovní podmínky a finanční ohodnocení. Ať už budou talentovaní lidé žít v zahraničí nebo v Izraeli, kde mají tyto koncerny své pobočky, vždy se odlije duševní vlastnictví z Izraele.

Studie analyzuje možné scénáře budoucnosti země podle dvou trendů. Tím prvním je demografický vývoj v izraelské populaci, která se potýká s výrazným nárůstem ultraortodoxního židovského obyvatelstva. V roce 2015 tvořili ultraortodoxní židé 11 % populace, do roku 2065 se prognózuje jejich nárůst na 32 procent. U arabské populace Izraele se očekává, že si zachová svou relativní velikost. Vzhledem k tomu, že ultraortodoxní židé tvoří pouze 3 % a Arabové pouze 2 % technologického personálu v zemi, část, která nyní zastává většinu pracovních pozic v high-tech, se bude do budoucna relativně smršťovat. Druhým trendem je rostoucí celosvětová poptávka po talentech z celého světa.

Existují čtyři odlišné scénáře pro Izrael. Izrael si udrží svůj technologický náskok, který se odráží v oněch 20 000 talentovaných zaměstnancích, navíc se mu podaří úspěšně integrovat ultraortodoxní židy a Araby do technologického průmyslu. Nebo Izrael si udrží svůj technologický náskok, ale nepodaří se mu integrovat dříve zmíněné složky. Třetím scénářem je, že Izrael ztratí svou výhodu, i když se mu částečně podaří integrovat zmíněné složky a poslední variantou je, že Izrael ztratí svou výhodu, navíc nebude úspěšný s integrací.

Nejlepší scénář by nastal hned v prvním případě, protože se odhaduje, že v těchto vyčleněných populacích je dostatek talentů, aby se rezervoár izraelského technologického průmyslu rozrostl o dalších 20 000 lidí.

Zdroj: en.globes.co.il

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Izrael.
• Témata: Ekonomika ve světě
• Teritorium: Asie | Izrael | Zahraničí