Jak bude fungovat úvěrový systém Covid-19 v Jihoafrické republice?

Vysvětlení, jak bude fungovat úvěrový systém Covid-19 v Jihoafrické republice.

V nadcházejících týdnech se malé podniky (a podniky s ročním obratem do 300 milionů randů) budou moci ucházet o speciální vládní půjčky Covid-19 podporované jihoafrickými komerčními bankami. 

Úvěry budou k dispozici na pokrytí provozních nákladů, včetně nájemného, ​​platů zaměstnancům a plateb dodavatelům až na tři měsíce s měsíčním čerpáním. Jakýkoli podnik s obratem nižším než 300 milionů randů, který je však v dobrém stavu, může požádat svého stávajícího bankéře o jednu tuto půjčku z programu Covid-19.

Banka může vyžadovat, aby vlastníci firmy na půjčku něčím ručili. Stejně jako u standardních půjček není povinností bankovních institucí poskytovat jakoukoli požadovanou půjčku, tedy ani půjčku v rámci Covid-19. 

Úroková sazba bude spojena s repo sazbou, která je v současné době na historických minimech. Úrok se začne kumulovat, jakmile bude vyčerpána první ze tří splátek. Velkou výhodou jsou časové lhůty pro splacení: po dobu šesti měsíců od prvního čerpání není třeba splácet žádné peníze. Poté je možné splácení prodloužit až na dobu pěti let, což znamená lhůtu celkem pět a půl roku. 

Veškeré zisky z půjček se vracejí do kolektivního banku, kde se nejprve používají k vyrovnání případných ztrát z půjček. Pokud se však celkové schéma zhroutí, banky to bude stát maximálně 12 miliard randů (6 %).

Zdroj: businessinsider.co.za
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Johannesburgu.

Pravidelné novinky e-mailem