Jak je to s odkladem daňového přiznání? Stát je benevolentní

Přiznání k dani z příjmů mohou podnikatelé podat o tři měsíce později, stát jim odpustí pokuty. Neznamená to ovšem, že byla zákonná povinnost odevzdat daňové přiznání a uhradit daň do 1. dubna, zrušena.

Ministerstvo financí představilo v polovině března takzvaný liberační balík, který má minimalizovat dopady pandemie covid-19 na podnikatele. Jeho cílem bylo mimo jiné i to, aby lidé nemuseli během nouzového stavu navštěvovat finanční úřady. Vláda je navíc opakovaně vyzvala, aby co nejvíce využívali možnost elektronického podání.

„Při nedodržení lhůty pro podání daňového přiznání (DP) na dani z příjmů v termínu do 1. dubna 2020, se podle generálního pardonu promíjí plošně pokuta za pozdní podání DP (podle § 250 daňového řádu),“ říká Lukáš Heřtus z Generálního finančního ředitelství.

„Dále se promíjí i případný úrok z prodlení a posečkání, který vznikne pozdním zaplacením daně – a to za podmínky, že bude daňové přiznání podáno do 1. července 2020 a daň zaplacena ve stejném termínu,“ dodává Lukáš Heřtus.

Další daňové úlevy v souvislosti s koronavirem

Co Heřtusova slova znamenají v praxi? Povinnosti odevzdat daňové přiznání za rok 2019 podnikatelé zbaveni nejsou, pokud jej ovšem odevzdáte do 1. července 2020, nehrozí vám žádné sankce. Opatření se týká daně z příjmů fyzických i právnických osob.

První prázdninový den je za normálních okolností nejzazším termínem pro odeslání DP a platbu daně pro podnikatele, kteří využijí služeb daňového poradce, případně mají ze zákona povinný audit.

Přes apel vlády se koncem března před finančními úřady tvořily dlouhé fronty. Pokud jsou totiž s odevzdáním DP spojeny další povinnosti, případně úlevy pro podnikatele, neměli by plátci přiznání a zaplacení daně odkládat.

„Vzhledem k tomu, že mám nárok na daňový bonus (přeplatek od státu), potřebuji daňové přiznání odevzdat co nejdříve. Myslím, že takto uvažuje v podobné situaci většina podnikatelů – už proto, že se mnozí dostali kvůli nouzovému stavu vyhlášeném vládou do finančních potíží,“ myslí si podnikatel Michal Dvořáček.

Přece se opozdíte? Jaké pokuty vám hrozí

Vzhledem k překotnému vývoji pandemie covid-19 se dnes nedá předpovědět, zda nebude odklad posunut ještě na pozdější termín, jak už nyní požadují některé opoziční strany. Pokud se nic nezmění, dostávali by opozdilci pokuty za neodevzdání přiznání a neuhrazenou daň až v červenci.

Pokud byste se opozdili po 1. červenci pouze o méně než pět pracovních dnů, nic vám nehrozí. V kalendáři si tedy můžete podtrhnout 8. července, což je datum, dokdy ještě může podat DAP bez postihu. V případě delšího zdržení se pokutě nevyhnete.

Připomínáme, že dnem úhrady daně se rozumí datum, kdy má finanční úřad peníze na účtu, nikoli ten, kdy jej z vašeho účtu odešlete, případně, kdy na poště zaplatíte složenku.

Sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně (případně 0,01 procenta daňové ztráty). Maximální postih je pět procent z daně či 300 tisíc korun. Pokud daňové přiznání nepodáte vůbec, a to ani dodatečně na výzvu berňáku, pokuta bude minimálně 500 korun.

Zhruba stejný postih vás čeká, pokud nezaplatíte včas daň. Opozdilcům pak neustále naskakuje úrok z prodlení, a to o několik desetin promile za 24 hodin. Roční penále činí repo sazba ČNB, tradičně navýšená o 14 procentních bodů. Výše repo sazby dlouho rostla, nyní ale vzhledem k mimořádné situaci v ekonomice klesá.

Daňová expertka Blanka Štarmanová připomíná poplatníkům, kteří využívají služeb daňového poradce, ještě jedno úskalí: „Daňový poradce sice o nutnosti provedení platby, její výši a způsobu jejího provedení podnikatele informuje, peníze na účet za něj ale nepošle.“ Pokud tedy podnikatel platbu neprovede, případné sankce bude platit on.

Ti, kteří nezadávají platební příkaz ze svého účtu, se v roce 2016 dočkali i jedné příjemné novinky. Předloni poprvé mohli zaplatit složenkou bez poplatku. Do té doby museli platit za poukázku 29 korun, nyní je možné využít takzvanou bezplatnou daňovou poukázku.

Jakub Procházka

Pravidelné novinky e-mailem