Zdroj: CzechTrade

Jak postupovat při registraci podnikání a působení pracovníků ve Švédsku?

Chcete podnikat na severu Evropy? Vysíláte své pracovníky na stavby ve Švédsku, nebo dodáváte zařízení, které pak budete na místě montovat?

Zde najdete tipy a rady pro registraci vašeho podnikání, a dále praktický návod, co je třeba dělat při vysílání pracovníků právě do Švédska.

Ilustrační fotografie

Registrace firmy ve Švédsku 

Všechny typy společností kromě živnostníků musí být zaregistrovány u Swedish Companies Registration před začátkem své činnosti. Registraci je možné provést online a je potřeba zaplatit poplatek. Všechny společnosti se také musí přihlásit k odvodu daní u Swedish Tax Agency.

Po zaregistrování u Swedish Companies Registration je teprve možné požádat o zaregistrování k daním. K tomu je potřeba vyplnit formulář SKV 4632. Ten slouží nejen k registraci F-skatt, ale i získání švédské VAT, zaregistrovaní jako zaměstnavatele a přihlášení k dani z příjmu jako nešvédský občan.

Formulář naleznete na webu Skatteverket.se.

Po vyplnění zašlete originál na adresu:
Swedish Tax Agency (Skatteverket)
Utlandsskattekontoret
SE-205 31 Malmö
Sweden

Tato adresa slouží pouze pro společnosti z EU a potenciální kandidáty na státy EU. V případě, že máte švédské identifikační číslo, je možné vyplnit jiný formulář online. Ten je však pouze ve švédštině.

Pro některé obory jsou nutné další registrace, či mají další podmínky, které musí být splněny. Výčet těchto společnosti naleznete na stránce Verksamt.se.

Kancelář plná lidí, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

KARTY ID 06

Elektronický systém D06 registruje všechny zaměstnance pracující na staveništích a jeho využití je vyžadováno od všech společností působících ve stavebnictví ve Švédsku. Od 1. července 2016 musí mít každý na staveništi průkaz ID06 a příjezd či odjezd musí být registrován příslušnou čtečkou karet.

Švédská daňová rada při vytváření projektu ID06 zahrnula všechny společnosti ve stavebnictví do jednotného systému. Dosáhla tak na vytvoření bezpečnějšího pracovního prostředí a zajistila, že na staveništi bude přítomna pouze legální pracovní síla. Daňový úřad kontroluje, zda jsou všichni pracovníci skutečně zaregistrováni.

Každý zaměstnavatel je odpovědný za existenci průkazů ID06 a pracovníci za ně nikdy nejsou zodpovědní. Na kartě ID06 je vždy fotografie pracovníka a v případě potřeby i logo společnosti. Karty ID06 mohou vydávat pouze akreditované společnosti. Jejich seznam je k dispozici na webu ID06.se.

Nová karta standardu 2.0 vyžaduje, aby držitel karty ověří jejich totožnost s eID (Bank ID) nebo cestovní pas nebo občanský průkaz přes ID skeneru na ID06 schválena operátorem. To má zajistit identitu a udržovat vysokou spolehlivost.

Pro získání ID06 karet je nutné splnit tyto úkoly:

  1. Zaregistrujte společnost a osobní účet na portálu ID06.
  2. Objednejte a schvalte karty ID06. Lze u jednoho z partnerů společnosti na ID06.se. Ceníky jsou dostupné na webu NexusID06.se.
  3. Aktivujte novou kartu ID06. Podrobný návod, jak projít všemi kroky, najdete na webu NexusID06.se.

Zdroje:

Ilustrační fotografie

Daně – ASKAT F-SKAT

A-SKATT

Pokud nezískáte F-SKATT, znamená to, že musíte platit A-SKATT. Podle zákona se jedná o to, že zaměstnavatel vyplácející mzdy, dividendy nebo jiné věci zdanitelné dle zákona, musí provést daňové odpočty. Každý, komu je taková daň z přidané hodnoty účtována, musí zaplatit částku sám. O dani rozhoduje švédská daňová agentura. Může se jednat i o fyzické osoby vlastnící obchodní společnosti. Více na webu Skatteverket.se.

F-SKATT

F-skatt neznamená, že budete odvádět daně ve Švédsku. Po přihlášení se k F-skatt vyhodnotí skatteverket, jestli je pro vaši firmu nutné zde platit daně – tzn. hodnotit se bude, jak často sem vaši zaměstnanci jezdí pracovat, jak dlouho ve Švédsku pobývají, jestli pracují na jednom nebo více místech a další.

F-skatt lze získat, pokud zahraniční podnikatel není ve Švédsku povinen platit daň z příjmu. Za účelem získání schválení musí zahraniční podnikatelé také dodržovat pravidla účtování a placení daní a příspěvků ve své domovské zemi.

Připravil kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade Skandinávie.
Zdroj: https://www.reuters.com

• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Evropa | Švédsko | Zahraničí

Doporučujeme