Jak to bude s nizozemským letištěm Schiphol?

Problémy evropské letištní trojky.

Generální ředitel největšího nizozemského letiště Schiphol Dick Benschop prohlásil, že neplánuje navýšení letové frekvence 3. nejrušnějšího letiště v Evropě.

„Plánujeme kontrolovanou rekonvalescenci. Jinak řečeno, nechceme okamžitě dosáhnout plné vytíženosti letiště, navyšování letů bude postupné. To bude trvat roky. Nechceme dopustit chyb po skončení finanční krize, kdy došlo k navýšení na maximální vytíženost téměř okamžitě,“ prohlásil Benshop. Maximální počet letů ve výši půl milionů spojů ročně by měl být znovu až v roce 2023. Na druhou stranu, vedení letiště neočekává okamžitou poptávku po letištní přepravě. „Všechna distanční řešení, v praxi osvědčená za současných opatřeních, ušetří hodně cestování. Nikdo z nás netuší, jak dlouho budou opatření platná, jaké budou ekonomické následky a především, jak se lidé budou chovat. Jedno je jisté – svět se změní.“

Na rozhodnutí nejmocnějšího muže amsterdamského letiště má bezesporu vliv i stále vzrůstající tlak kvůli snižování emisí a hluku. „Během tohoto ozdravného období se letadla stanou ekologičtějšími a tiššími. To dává vzniknout mnoha příležitostem,“ dodává Benshop.

Otázkou pak zůstává, co se stane s uvolněnými sloty, zapříčiněnými na příklad bankrotem letecké společnosti. „Zvážíme především veřejný zájem. Samozřejmě je primární funkcí Schipholu propojit Nizozemsko se světem, s ekonomickými centry. Na druhou stranu ale potřebujeme vytvořit lepší rovnováhu mezi udržitelností a potřebami společnosti. Na řešení pracujeme,“ komentuje aktuální situaci ředitel letiště.

 „Je možné, že budeme muset zavést opatření, kdy každý pasažér zodpovídá otázky na svůj zdravotní stav nebo měřit teplotu. To diskutujeme s vládou, vojenskou policií, zdravotními centry a jednotlivými aerolinkami. S tím je spojeno další množství otázek – co když třeba bude mít pasažér zdravotní problémy?“ vypočítává Benshop zdánlivé maličkosti, které budou muset být v blízké budoucnosti vyřešeny. 

Dodržování 1,5metrového odstupu bude součástí protokolu o provozu letiště. Ten vláda požaduje k předložení s dostatečným předstihem do odletu prvního obnoveného spoje začátkem května. 

Zdroj: Trouw, strana 1
Sestavil kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Benelux.

Pravidelné novinky e-mailem