Jak Turecko využívá odpadní vody v hospodářství?

V polovině letošního roku dosáhlo Turecko svého cíle. Využívá čtyři procenta odpadních vod z celkového objemu.

Turecko přistoupilo v posledních letech velmi aktivně ke snaze o opětovné využití odpadní vody, která v čističkách projde procesem čištění.

Ilustrační fotografie

Pro letošní rok si stanovilo cíl takto zužitkovat 4 % z celkového objemu. Nicméně již v červenci se podařilo zužitkovat na 4,2 %. Lze tak předpokládat, že do konce roku se bude moci Turecko pochlubit i osmi procenty. Do roku 2030 má v plánu navýšit celkovou zužitkovatelnost odpadní vody na minimálně 15 %.

Turecko se již několik let potýká s nedostatkem vody, jak pitné, tak i užitkové. Nedostatek vody je dán především problémy způsobenými oteplováním. Turecké řeky a přírodní zdroje se potýkají v důsledku tohoto globálního problému s nedostatkem vody.

Důležitou roli také hraje populační růst, rozšiřující se industrializace a zemědělství. Turecká vláda tak byla nucena přistoupit k celé řadě opatření, kdy se opětovné využití odpadní vody jeví jako velmi atraktivní, zejména pro sektor zemědělství a industriální výrobu. Jedná se o využití na 283 milionů kubických metrů odpadní vody za rok.

V Turecku se nakládání s odpadními vodami a jejich následné opětovné využití stává velkým tématem a prioritou. Jde s celosvětovým trendem cirkulární ekonomiky, tzv. Green Dealem, ke kterému se Turecko také přihlásilo. V cirkulaci odpadní vody je tak v Turecku velký potenciál pro řešení problémů s nedostatkem vody.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Turecko.
Zdroj: https://www.dailysabah.com

• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí
• Teritorium: Asie | Turecko | Zahraničí