Jaké jsou nově slevy na děti? Zrušil se limit pro daňový bonus

Podnikatelé, kteří mají dvě a více dětí, mohou už v daňovém přiznání za rok 2021 počítat s vyššími slevami na dani z příjmů. U jednoho dítěte zůstává zvýhodnění stejné jako dosud.

Poslanci v červenci 2021 definitivně schválili zvýšení přídavků na děti a současně zvedli ruce pro zvýšení daňového zvýhodnění pro rodiče dvou a více potomků. Sleva na první dítě se nemění.

Navýšení dávek přijde stát ročně na zhruba 5,5 miliardy korun, daňová sleva připraví státní rozpočet o 2,5 až 2,7 miliardy za rok. Vládní daňový balík zvýšil slevy na dvě a více dětí naposledy před pěti lety.

Zvýšení zpětně od 1. 1. 2021

„Daňové zvýhodnění na jedno dítě ve společně hospodařící domácnosti řeší jiný zákon o státní sociální podpoře. Roční zvýhodnění na jednoho potomka tedy zůstává i pro rok 2022 na dosavadních 15 204 korunách (1267 Kč měsíčně),“ upozorňuje poradce Michal Dvořáček.

Daňová sleva na druhé dítě se od tohoto roku zvyšuje z 19 404 na 22 320 korun ročně. Měsíčně to představuje zvýšení o 243 až na 1 860 korun. Rodiče tří a více potomků si budou moci v daňovém přiznání na rok 2021 odepsat od daní až 27 840 korun (dosud 24 204 Kč).

„Vyšší částky daňového zvýhodnění se samozřejmě použijí zpětně od 1.1.2021, ale až při ročním zúčtování daně za celý rok 2021 nebo v daňovém přiznání za rok 2021. Při zúčtování měsíční mzdy se vyšší částky zvýhodnění použijí až od ledna 2022,“ shrnuje daňová poradkyně KODAP Jana Melicharová.

Zároveň je zrušena maximální částka měsíčního daňového bonusu 5 025 korun s tím, že i tato změna byla uplatněna až v roce 2022 (viz níže).

Máte děti? Dobře počítejte

Už přijetím daňových balíčků před pěti lety se zásadně změnily parametry daňového zvýhodnění na děti a čerpání bonusu. Loňská změna je zásadní zejména u daňového bonusu.

Rodiny s dětmi platí státu stále méně, a bonus mohou nadále využívat i OSVČ, které uplatňují výdajové paušály. Totéž se týká i dalších slev (například na vyživovaného manžela/manželku).

V přiznání pro rok 2021 bude tedy možné uplatnit slevy ve výši 1 267 korun za měsíc na jednoho potomka, 1 860 Kč na dvě děti a 2 320 korun měsíčně na tři a více ratolestí. Bonus je ve všech případech dvojnásobný, pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P.

Využíváte slevy na dani? Nabízíme jejich přehled

Výhoda se vás týká v případě, že se staráte o vyživovaného nezletilého ve společně hospodařící domácnosti. Případně o zletilého potomka do 26 let věku, který se „soustavně připravuje na budoucí povolání“, tj. studuje vysokou školu.

Nárok na zvýhodnění má ovšem pouze jeden rodič. Proto je nutné k daňovému přiznání přidat potvrzení, že slevu nečerpá druhý z rodičů. Potvrzení vydá zaměstnavatel, v případě podnikatelů nebo nezaměstnaných se dokládá čestným prohlášením.

Pokud vám při započítání slevy vyjde záporná daň, platí, že:

  • státu neodvedete na dani z příjmu ani korunu
  • stát vám ve formě takzvaného daňového bonusu peníze vrátí, jenže ne ve všech případech

Bonus: V čem je rozdíl?

Pokud si OSVČ – v případě, že nemá děti – vypočítá po uplatnění ostatních slev zápornou daň, nezaplatí sice finančnímu úřadu na dani z příjmů ani korunu, stát mu ale nic nevrátí.

V případě, že je vypočítaná daň záporná po započtení slev na děti, mají poplatníci nárok na takzvaný daňový bonus. Jde o přeplatek pro ty, kteří si vypočítají ve svém přiznání daň z příjmu nižší, než je daňové zvýhodnění na potomky. Stát jim následně rozdíl vyplatí.

Na bonus dosáhnou jen ti, kteří mají za uplynulé roční zdaňovací období příjem nejméně ve výši šestinásobku minimální měsíční mzdy. Tu vláda pro rok 2021 stanovila na 15 200 korun. V praxi to znamená, že váš roční příjem musí být v roce 2021 více než 91 200 korun.

Peníze od státu (přeplatek na dani) mohou dostat nejen OSVČ, ale i zaměstnanci. U nich je rozhodující, zda mají měsíční příjem minimálně ve výši poloviny minimální mzdy.

Stát vrátí stovku a víc

Poplatník může daňový bonus uplatnit, pokud je výsledná částka alespoň 100 korun. Maximální výše bonusu byla v letech 2016 až 2021 60 300 korun. Od 1. 7. 2021 se tento limit ruší a výše bonusu je nově bez omezení.

Peníze, na které se tento benefit vztahuje, musíte získat ze závislé činnosti (zaměstnání) či podnikání. Do nedávna se týkal i příjmů z pronájmu nebo z kapitálového majetku. To už ale neplatí.

Máte-li pouze výdělky, které definuje paragraf 10 zákona o dani z příjmů jako Ostatní příjmy, máte rovněž smůlu a berňák vám nevrátí ani korunu.

Jakub Procházka

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění
• Teritorium: Česká republika