Zdroj: CzechTrade

Jaké daně platí právnické osoby v SAE?

Federální daň ze zisku právnických osob a podniků vstoupí v platnost v účetním období začínající 1. června 2023. Pojďme si odpovědět na základní otázky k této nově zaváděné dani v SAE.

Co je to daň z příjmů právnických osob?

Někdy se označuje jako daň z příjmu právnických osob nebo daň ze zisku z podnikání a jedná se o přímou daň z čistého příjmu právnických osob a jiných podniků.

Ilustrační fotografie

Jaká je sazba daně z příjmů právnických osob?

Daň se vybírá v základní sazbě 9 % ze zdanitelného příjmu přesahujícího 375 000 dirhamů.

Kdo podléhá dani z příjmů právnických osob?

Tato daň se vztahuje na osoby povinné k dani – konkrétně na

 • společnosti a jiné právnické osoby ze SAE, které jsou založeny nebo skutečně řízeny a kontrolovány v SAE;
 • fyzické osoby (jednotlivce), které v SAE provozují podnikatelskou nebo obchodní činnost, jak je uvedeno v rozhodnutí vlády; a
 • právnické osoby nerezidenty (zahraniční právnické osoby), které mají v SAE stálou provozovnu.

Kdo je osvobozen od daně z příjmů právnických osob?

Podle směrnice Ministerstva financí jsou od daně ze zisku právnických osob osvobozeny následující subjekty:

 • vláda a vládou kontrolované subjekty;
 • těžební podniky a podniky, které se zabývají těžbou přírodních zdrojů;
 • veřejně prospěšné subjekty;
 • veřejné nebo soukromé penzijní fondy a fondy sociálního zabezpečení;
 • kvalifikované investiční fondy;
 • dceřiné společnosti státem kontrolovaného subjektu ve Spojených arabských emirátech, které jsou plně vlastněny a kontrolovány;
 • kvalifikovaný investiční fond nebo veřejný a soukromý penzijní fond nebo fond sociálního zabezpečení;
 • podnik v likvidaci nebo po ukončení činnosti;
 • osobní příjmy ze zaměstnání, investic a nemovitostí bez licenčních požadavků.
 • Mzda (benefity, příplatky a odměny), příjmy z pronájmu nemovitostí a příjmy z investic (z dluhopisů, akcií a jiných cenných papírů) nepodléhají zdanění.
 • Některá z těchto osvobození jsou podmíněna splněním určitých podmínek.
 • Příjmy osob samostatně výdělečně činných (freelancers) do výše 1 milionu dirhamů jsou osvobozeny od daně.

Jaké výdaje lze odečíst od daně z příjmů právnických osob?

Všechny oprávněné podnikatelské výdaje vynaložené zcela a výhradně na dosažení zdanitelného příjmu budou odečitatelné, ačkoli časový rámec odpočtu se může u různých druhů výdajů a použité účetní metody lišit. V případě investičního majetku budou výdaje obecně uznány formou odpisů nebo amortizačních srážek po dobu ekonomické životnosti daného majetku.

Kdy se registrovat, podat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmu právnických osob?

Všechny osoby povinné k dani (včetně těch ve free zónách) jsou povinny se zaregistrovat k dani z příjmů právnických osob a získat registrační číslo. Osoby povinné k dani jsou povinny podat daňové přiznání za každé zdaňovací období do 9 měsíců od konce příslušného období. Stejná lhůta by obecně platila i pro zaplacení případné daně z příjmů právnických osob splatné za zdaňovací období, za které se přiznání podává.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Spojené arabské emiráty.
Zdroj: Khaleej Times

• Oblasti podnikání: Ostatní

Doporučujeme