Zdroj: CzechTrade

Jaké jsou příležitosti v čínském sektoru zelených staveb?

Čínský sektor zelených stavebních materiálů představuje skvělé příležitosti pro zahraniční investice. Země oplývá obrovským trhem s nemovitostmi a má ambiciózní plány splnit vysoké ekologické standardy a sloužit cílům šetrným ke klimatu.

Propagace zelených budov a zelených stavebních materiálů je pro čínský zelený a nízkouhlíkový plán zásadní, protože emise z životního cyklu budov tvořily více než polovinu celkových čínských emisí v roce 2019.

Ilustrační fotografie

V roce 2020 se Čína zavázala dosáhnout maximálních emisí uhlíku do roku 2030 a dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2060. Kromě úsilí o zmírnění také vydala čínská vláda v květnu 2022 Národní strategii přizpůsobení se změně klimatu 2035, aby zemi lépe připravila na přizpůsobení se změně klimatu.

V plánu si Čína klade za cíl vybudovat do roku 2035 celostátní systém hodnocení klimatických dopadů a rizik s posílenými schopnostmi včasného varování a hodnocením dopadů na životní prostředí, aby se celostátně zlepšily adaptační mechanismy.

Celková hodnota trhu zelených budov v Číně dosáhla vloni 178,1 miliardy dolarů. Čína plánuje v roce 2025 rozšířit trh zelených stavebních materiálů na přibližně 180 miliard dolarů při ročním růstu o tři procenta.

Čipy a jízdní kola. V čem ještě exceluje malý velký Tchaj-wan?

Aby se vyhovělo čínskému zelenému a nízkouhlíkovému plánu, více než 90 % majitelů komerčních budov v Číně plánuje mít v příštích 10 letech alespoň jednu budovu s čistou nebo téměř nulovou spotřebou energie. Globálně Čína představuje 17,2 % světového trhu zelených budov.

Trh zelených stavebních materiálů představuje obrovský potenciál pro zahraniční investice v celém dodavatelském řetězci.
Podle nejnovější verze Encouraged Industries for Foreign Investment (verze 2022) jsou zahraniční investoři povzbuzováni, aby investovali do více sektorů souvisejících se zelenými stavebními materiály, jako jsou:

  • vývoj a výroba nových technologií a produktů pro dřevěné konstrukce a dřevěné stavební materiály, stejně jako recyklace použitého dřeva;
  • vývoj a výroba energeticky úsporných, ekologických, odpadových, lehkých, vysoce pevných, vysoce výkonných, multifunkčních stavebních materiálů;
  • výroba organicko-anorganických kompozitních pěnových izolačních materiálů, budování vysoce výkonných energeticky úsporných izolačních materiálů, moderní centralizovaná zemědělská výroba izolačních a izolačních materiálů;
  • recyklace stavebního odpadu;
  • zelená budova úspora půdy a venkovní prostředí, úspora energie a využití energie, úspora vody a využití vodních zdrojů, úspora materiálů a využití materiálových zdrojů, vnitřní prostředí a řízení provozu komplexní výzkum a využití technologií;
  • pokročilé technologie a služby systémové integrace s nízkými emisemi uhlíku, ochranou životního prostředí, ekologií, úsporou energie a vodou;
  • vývoj a aplikace technologií šetrných k životnímu prostředí.

Při pohledu do budoucna se velikost trhu s ekologickými stavebními materiály bude neustále rozšiřovat, protože stále více budov volí materiály šetrné k životnímu prostředí, ať už pro nové stavby nebo modernizace. K usnadnění takového přechodu budou zapotřebí zahraniční investice a odborné znalosti – jak v blízké budoucnosti, tak prostřednictvím investic do udržitelnosti v dlouhodobém horizontu. Silná politika a jasné pobídky podpoří příležitosti pro zahraniční firmy a transfer technologií.

Zpracoval kolektiv kanceláře CzechTrade v Číně (Šanghaj)
Zdroj: Dezan Shira & Associates

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály
• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí

Doporučujeme