Zdroj: CzechTrade

Jaké jsou vyhlídky pro evropské společnosti v Číně v roce 2023?

Zatímco Čína se zaměřuje na růst v roce 2023, vláda zdůrazňuje význam zahraničního kapitálu. To může signalizovat zavedení podpůrných politik a další otevření trhu pro zahraniční společnosti.

Evropské investice v Číně v roce 2022 rostly poprvé za čtyři roky. Tento obrat v investičních trendech byl zvláště výrazný, protože následoval po několika letech poklesu a výrazně předčil průměrnou úroveň přímých zahraničních investic přicházejících do země.

Ilustrační fotografie

Vzhledem k tomu, že Čína v roce 2023 vstupuje do nové éry života s koronavirem, bude pro zahraniční společnosti výrazně snazší vstoupit na její trh, což potenciálně připraví cestu pro vyšší úrovně evropských investic. Kromě koronaviru však existuje řada dalších překážek, které by mohly bránit účasti evropských společností v čínském průmyslu.

Toto zvýšení evropských investic v Číně je pravděpodobně částečně způsobeno dopadem několika velkých investičních dohod uzavřených evropskými společnostmi v roce 2022. Naznačuje, že FDI z Evropy v roce 2022 stále přicházely z malé skupiny zemí a společností a že nárůst celkových FDI z Evropy nemusí nutně znamenat více příležitostí pro evropské společnosti. Menší evropské společnosti jsou více averzní k riziku, a proto je méně pravděpodobné, že vstoupí na čínský trh. Ve skutečnosti od vypuknutí pandemie covidu-19 na čínský trh nevstoupili téměř žádní noví evropští investoři.

Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

Od listopadu 2022 Čína přijala řadu kroků k odstranění téměř všech svých omezení během pandemie covidu-19, včetně odstranění karanténních požadavků pro příchozí cestující. To výrazně sníží překážky vstupu pro společnosti, které chtějí investovat v Číně, zejména menší společnosti, které v zemi ještě nemají významnou přítomnost.

Kromě toho, od doby, kdy Čína změnila svou politiku nulového covidu a přešla na ekonomickou agendu zaměřenou na růst, čínští představitelé opakovaně zdůrazňovali význam zahraničního kapitálu pro Čínu v roce 2023 a dále. To může znamenat, že čínská vláda zavede více preferenční politiky pro zahraniční investory a usnadní přístup na čínské trhy. Tento nový vývoj může posloužit k povzbuzení více evropských společností k investicím v Číně v roce 2023.

Odvětví, která vykazují vysoký růstový potenciál v roce 2023 a v dalších letech a jsou otevřena zahraničním investorům:

  • letectví – výstavba a modernizace letišť, digitalizace služeb civilního letectví, návrh a výroba civilních letadel, civilních vrtulníků a jejich částí, pozemních vozidel a bezpilotních vzdušných prostředků, atd.
  • zdravotnictví – lékařská zařízení, on-line zdravotnické služby a biofarmaceutika
  • obnovitelné zdroje energie – trh skladování energií, inteligentní sítě, energeticky účinné technologie a vodíková energie
  • high-end výroba – robotika, automatizace, výrobní řešení a špičkové strojírenské produkty

Růst evropských investic v Číně v roce 2023 bude z velké části záviset na krocích, které Peking podnikne k rozšíření přístupu na trh a usnadnění provozu pro evropské společnosti. Přestože čínští představitelé opakovaně deklarovali svůj záměr přilákat více zahraničních investic v roce 2023, žádná konkrétní opatření k tomu zatím nebyla vydána vzhledem k začátku roku. Z tohoto důvodu je obtížné v absolutních hodnotách předvídat, zda evropské investice budou od roku 2023 pokračovat v rostoucí trajektorii růstu, nebo se vrátí k poklesu zaznamenanému v předchozích letech. 

Existují náznaky, že se čínské podnikatelské prostředí pro evropské společnosti zlepší, a to v neposlední řadě díky zrušení omezení způsobené pandemií covidu-19, která budou mít dlouhou cestu k uklidnění stížností společností, které čelí narušeným dodavatelským řetězcům, omezením pohybu veřejnosti ovlivňujícím cestování a personálnímu zajištění a odstávkám trhu.

Vzhledem k síle Číny a vysokému potenciálu růstu v mnoha průmyslových odvětvích je navíc nevyhnutelné, že bude i nadále přitahovat investory z Evropy, přinejmenším z větších a zavedenějších společností na kontinentu.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Čína (Šanghaj).
Zdroj: Dezan Shira & Associates

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Investice | Obchod | Ostatní

Doporučujeme