Jaký byl rok 2016 pro podnikatele: Zavedení EET i novinka u daně z nemovitostí

Rekordní byl rok 2016 objemem transakcí při nákupech a prodejích firem, kde docházelo ke generačním výměnám. K dosud nejvyššímu objemu v historii míří také český export. Nedostatek pracovníků pomohl zaměstnancům ke zvýšení platů.Zavedení elektronické evidence tržeb (EET) bývá označováno jako největší změna v tuzemském podnikání od roku 1990. Jednoznačně je tak nejvýznamnějším krokem s dopadem na podnikatele v roce 2016.

„Zatímco v první fázi od 1. prosince 2016 se EET týká pouze poskytovatelů ubytovacích a stravovacích služeb, v dalším kroku od 1. března 2017 se zapojí velkoobchodní a maloobchodní prodejci. Ostatní podnikatelé uskutečňující tržby v hotovosti budou elektronické evidenci tržeb podléhat až v dalších dvou fázích od roku 2018,“ shrnuje Veronika Jašová, manažerka daňového poradenství společnosti KPMG.

„Podnikatelé, fyzické osoby, budou moci v roce, kdy jejich tržby budou poprvé elektronické evidenci podléhat, uplatnit slevu na dani z příjmů až do výše 5 000 korun. Výše slevy se bude odvíjet od výše daňového základu a maximální slevu tak bude možno uplatnit při dosažení kladného základu daně ze samostatné činnosti ve výši alespoň 199 000 korun,“ dodává Veronika Jašová.

Změny sazeb DPH

V souvislosti s elektronickou evidencí tržeb došlo od 1. prosince 2016 k snížení sazby DPH u stravovacích služeb z 21 procent na 15 procent. Snížená sazba DPH se ovšem netýká alkoholických nápojů a tabákových výrobků.

Není to jediná změna DPH, ke které v rozmezí několika týdnů dochází. „Od 1. ledna 2017 by mohlo dojít i ke snížení sazby DPH u novin a časopisů z 15 na 10 procent. Cílem změny je snížení ceny pro konečného spotřebitele a zvýšení prodejnosti tiskovin,“ popisuje Veronika Jašová.

K další významné změně v daňové oblasti došlo od 1. listopadu 2016, kdy začalo platit sjednocení v osobě poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí. „Byla zrušena do té doby existující možnost dohody mezi stranami transakce, která výběr daně v některých případech poněkud komplikovala. Od 1. listopadu 2016 je poplatníkem vždy nabyvatel, tedy kupující nemovité věci. Zároveň byl zrušen institut ručitele za zaplacení daně,“ popisuje Petr Toman, partner daňového poradenství KPMG.

„Tento postup je opačný v porovnání s dlouhodobě zažitou praxí, kdy poplatníkem daně z převodu nemovitostí byl ze zákona ve většině případů prodávající. Daň tak byla obvykle zahrnuta v ceně převáděné nemovitosti. Nově musí kupující s platbou daně počítat jako s dalším samostatným výdajem nad rámec ceny uvedené ve smlouvě,“ dodává Petr Toman. Na druhou stranu výhodou pro kupujícího podle něj je, že získává plnou kontrolu nad vyrovnáním daňových povinností souvisejících s převodem.

Vyšší daňové zvýhodnění na dítě

V roce 2016 došlo u živnostníků ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě. „U fyzických osob došlo v roce 2016 ke tohoto zvýšení daňového zvýhodnění. Současná výše zvýhodnění činí 13 404 korun na první dítě, 17 004 korun na druhé a 20 604 korun na třetí a další dítě,“ konstatuje Petr Toman. V průběhu roku 2017 by pak mělo dojít k dalšímu navýšení, a to na 19 404 korun, respektive 24 204 korun.

Změna daňového zvýhodnění se dotkne nejen jednotlivých fyzických osob, které zvýhodnění uplatňují, ale při výpočtu záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti i jejich zaměstnavatelů.

Rekordní transakce

Rok 2016 bude podle všech signálů rekordní v počtu uzavřených transakcí. „Za nejúspěšnější sektory lze považovat zdravotnictví  a tradiční obory jako strojírenstvínebo energetika,“ vypočítává Igor Mesenský, partner poradenské společnosti TPA.

Za většinou uzavřených transakcí při prodejích firem podle něj stála generační výměna, ale i rostoucí význam domácích investorů. „V řadě případů docházelo k vypořádání mezi společníky, které umožnilo dostupné a levné akviziční financování nabízené bankami. Tyto transakce dříve končily společným prodejem nebo prodejem podílu jednoho ze společníků private equity. Dnes je dostupné financovat odkup odcházejícího společníka bankou,“ dodává Igor Mesenský.

Další rekord by si měl připsat český export. Vývoz letos vzroste o dvě procenta a měl by dosáhnout 4 bilionů korun. „Celkově má bilance zahraničního obchodu potenciál dosáhnout přebytku ve výši 200 miliard korun,“ přiblížil viceprezident Hospodářské komory Bořivoj Minář, který má v gesci zahraniční vztahy a průmysl a vede většinu podnikatelských misí Hospodářské komory do ciziny.

Vysoká výkonnost hospodářství souvisela také s nízkou nezaměstnaností. Ta v listopadu 2016 klesla na 4,9 procenta. Zároveň zaměstnavatelé prostřednictvím úřadů práce nabízeli 135 300 volných míst, nejvíce v tomto měsíci od roku 2007.

Zvyšujte platy, úkolují firmy personalisty

„Nedostatek pracovníků začal české ekonomice zatápět už v roce 2015. Letos lidí dále ubývalo a v mnoha lokalitách dnes panuje kritický nedostatek na jakékoliv pracovní pozici,“ říká Tomáš Surka, ředitel personálně-poradenské společnosti McRoy Czech. Firmám tak nezbývalo, než se rozhlížet v cizině. Do Česka letos ve velkém počtu zamířili pracovníci z Rumunska či Bulharska. Firmy by stály i o Ukrajince, tato země však není členem Evropské unie, a jejich zaměstnávání je komplikované.

Nedostatek lidí se příznivě odrazil na podmínkách pro zaměstnance. Personální oddělení ve firmách tak měla za úkol navyšovat mzdy nebo získávat pro své kolegy a nové zaměstnance výhody, které by jim ještě před pár lety jen tak neprošly. Výjimkou nebyly nástupní bonusy nebo odměny za doporučení nového kolegy.

„Stávající zaměstnanci jsou někdy až přetěžovaní, což má za důsledek větší fluktuaci nebo nemocnost. A když bude situace přetrvávat, povede to ke ztrátě pracně získaných zakázek,“ upozorňuje Tomáš Surka.

Nedostatek pracovních sil postihuje všechny obory – technologické firmy nemohou sehnat konstruktéry a montéry, mají obavy, že když je nákladně vyškolí, utečou ke konkurenci. Stejné je to ve službách, chybí číšníci, šičky i designéři. Výrobní firmy postrádají operátory bez kvalifikace, k dispozici nejsou obráběči, svářeči, klasikou je nedostatek IT profesionálů, pracovníků kontaktních center či v logistice.

Dalibor Dostál
• Témata: Analýzy a statistiky
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby