Jaký směr nabírá trh s obalovými materiály v USA?

Trh s obaly zaznamenal značný růst v maloobchodních sítích. Spolu s uspokojením požadavků zákazníků na obaly bez frustrace se společnosti soustředí i na opakovaně použitelné obaly, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Do roku 2026 dosáhne předpokládaná hodnota obalového průmyslu 61,5 miliardy dolarů.

Maloobchodní průmysl je na křižovatce spotřebitelského přechodu od fyzického maloobchodu k elektronickému obchodování, což znamená řadu změn, zejména uprostřed krize dodavatelského řetězce. To platí nejen pro provozovatele přístavů a řidiče nákladních automobilů, ale i pro výrobce balících palet a obalů. 

Ilustrační fotografie

Elektronické obchodování znamenalo podstatný růst v maloobchodním spektru, určeném spíše pro domácnosti spotřebitelů než pro fyzické obchody. To vytváří dva hlavní problémy související s obaly. Odesílatelé a maloobchodníci musejí mít fyzické skladovací prostory (nemovitosti), ale také své vlastní obaly, které jim pomohou splnit ekologické cíle a udržet spotřebitele šťastné.

Spolu s obaly bez frustrace spotřebitelé požadují méně obalů zabalených kolem svých objednávek. Těsnější dále také pomáhá zmenšit prostor potřebný při přepravě a skladování. Společnosti nahrazují jednorázové plastové nebo kartonové obaly opakovaně použitelnými obaly. Trend, který zajišťuje, že reverzní logistika je udržitelnější a okamžitá, což snižuje potřebu zákazníků získat přístup k novým obalovým prostředkům pro vrácení produktu.

Zatímco segment logistických obalů musí sledovat dopad na životní prostředí, kvalita obalů nemůže být ohrožena ve snaze o udržitelnost. Vzhledem k tomu, že se jedná o kritickou metriku, která pomáhá splnit očekávání koncových spotřebitelů.

Trh s obaly pro elektronický obchod měl v roce 2020 podle Mordor Intelligence hodnotu 27,04 miliardy dolarů a je na cestě k tomu, aby do roku 2026 dosáhl 61,55 miliardy dolarů.

Zdroj: www.businessinsider.com
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade USA (Chicago).