Japonská Organizace pro vývoj nových energetických a průmyslových technologií vyzdvihuje spolupráci s ČR

Organizace pochvalně zmínila o výzkumném projektu zaměřeném na vývoj funkčního vzorku pevnolátkového laserového zesilovače ve výroční zprávě.

Tento společně financovaný projekt japonské firmy Gigaphoton a českých firem CRYTUR a HiLASE probíhá v rámci programu podpory aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2. Za jeho vznikem stojí  memorandum o spolupráci mezi Technologickou agenturou ČR a japonskou Organizací pro vývoj nových energetických a průmyslových technologií (New Energy and Industrial Technology Development Organisation – NEDO) z roku 2016.

Projekt byl zahájen v roce 2020 a jeho dokončení je plánováno do konce roku 2021. Účastníci projektu chtějí pokračovat ve vývoji úzkopásmového a vysoko výkonového KrF excimerového laseru užitím založeného laseru (seed laser) z tohoto projektu s tím, že do roku 2024 je cílem zahájení masové výroby. Předpokládá se, že technologie bude mít v roce 2025 až 70% podíl a v roce 2027 celých 100 % dominanci na světovém litografickém trhu. Jedná se tak o mimořádně zajímavý a v případě naplnění těchto očekávání úspěšný příklad česko-japonské spolupráce ve vědě a inovacích.

Výroční zpráva NEDO je dostupná zatím pouze v japonštině, anglická verze bude připravena v průběhu října 2021.

Zdroj: Velvyslanectví ČR v Tokiu
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade/CzechInvest Japonsko.

 
• Teritorium: Asie | Japonsko | Zahraničí