Japonská vláda chce zaměstnancům malých podniků dotovat 100 % mzdy

Japonské ministerstvo zdraví, práce a sociálních věcí připravuje nový program, jenž by výrazně navýšil současný příspěvek na mzdy zaměstnanců malých podniků. Ty byly nuceny s vyhlášením nouzového stavu omezit či přerušit svou činnost.

Příspěvek od státu pro zaměstnavatele na mzdy zaměstnanců, kterým vznikla překážka ve výkonu práce činí podle současných zákonů 90 % z 60 % průměrného výdělku daného zaměstnance. Nově však vláda v rámci snahy o snížení dopadů mimořádných opatření chystá dotovat náhradu mzdy v plné výši, a to bez jakékoliv spoluúčasti ze strany zaměstnavatele. Dotace se má týkat všech výrobních podniků a firem poskytující služby, které mají maximálně 20, respektive 5 zaměstnanců a které byly v důsledku vyhlášení nouzového stavu nuceny přerušit či omezit svoji činnost (např. u stravovacích zařízení je pouze zkrácena otevírací doba). Celkově by se příspěvek mohl týkat tří miliónů firem a až deseti miliónů zaměstnanců.

Celonárodní nouzový stav v Japonsku platí od 16. dubna, ale v sedmi prefekturách s nejvyšším počtem případů výskytu nemoci covid-19 byl vyhlášen již k 7. dubnu. Zrušení nouzového stavu je plánováno na 6. května, kdy končí tzv. Golden Week, období několika těsně po sobě následujících státních svátků. S ohledem na stále rostoucí počty nakažených se však očekává, že dojde k jeho prodloužení.

Zdroj: Nikkei Asian Review
Zpracoval kolektiv pracovníků sdílené zahraniční kanceláře agentur CzechTrade a CzechInvest v Tokiu.

Pravidelné novinky e-mailem