Japonsko má nejvíc firem se stoletou tradicí na světě

Díky silné tradici rodinných firem a podniků je v Japonsku firem s více než 100letou historií téměř dvojnásobně více než v USA, které se umístily na druhé příčce.

Letos v březnu více než staleté výročí od založení oslavilo již 37 550 firem. Podle posledních dostupných dat z jiných zemí bylo v USA v roce 2019 takovýchto firem 19 497 a na třetím místě umístěném Švédsku 13 997.

Tokio, Japonsko

Za nebývale vysokým množstvím takovýchto japonských firem stojí především silná tradice rodinných firem, kde je vedení firem předáváno z generace na generaci. Ta byla jednak v minulosti posilována rozšířeným institutem adopce v případě absence mužského potomka, jednak i dnes rozšířenou praxi sňatků, kdy je na zetě vlastníka firmy nahlíženo především jako na budoucího majitele a není proto výjimkou, že je vhodný kandidát na ženicha vybírán z řad schopných zaměstnanců dané společnosti.

Nejstarší rodinná firma slaví 1444 let

Historie nejstarší japonské společnosti, stavařské firmy Kongogumi z Ósaky, sahá až do roku 578, kdy dávný předek současného majitele, vyhlášený tesař, přišel do Japonska z Koreje na pozvání prince Šótokua. Dlouhou historií se pyšní i řada firem vedených v první sekci tokijské burzy.

Z celkově vedených 1839 společností je 51 % z nich v rodinném vlastnictví a více než 100letou tradici má 589 z nich. Mezi nimi nejstarší je opět stavařská firma, a to tokijská společnost Matsui Kensetsu, jejích historie sahá až do roku 1586.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Dlouhá historie, řemeslo předávané z generace na generaci a úcta k tradici

To jsou obdivuhodné kvality zdobící mnoho japonských firem. Současně se však jedná o jednu z příčin stojící za obtížnou proniknutelností na japonský trh. Řada firem disponuje obchodními vazbami sahajícími do hluboké historie a ani z obchodního hlediska sebevýhodnější nabídka není jejich stabilitu schopna otřást.

U řady produktů, jako jsou  průmyslové komponenty, je proto vhodnější volit variantu spolupráce na třetích trzích, na kterých nejsou japonské firmy svazování historickými vazbami a jsou více ochotny navazovat nová partnerství.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře agentur CzechTrade a CzechInvest Japonsko.
Zdroj: Asahi Shinbum  

• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Asie | Japonsko | Zahraničí