Japonsko: Podíl domácího dřeva se vrátil na hodnoty z počátku 70. let

Japonský dřevní průmysl se po liberalizaci trhu v 60. letech po dlouhou dobu vyrovnával s přílivem importovaného dřeva. Loňský 41,8% podíl domácí produkce znamenal návrat na hodnoty z roku 1972.

Pomyslného dna dosáhli japonští těžaři v roce 2002, kdy se podíl domácí produkce propadl na 18 % (v 60. letech před liberalizací obchodu se dřevem se běžně pohyboval mezi 80-90 %). V posledním desetiletí se však míra soběstačnosti postupně zlepšovala a v roce 2020 zaznamenala 4% růst na 41,8 %. Celková spotřeba dřeva vzrostla o 0,5 % na 31,15 kubických metrů.

Odborníci vidí za tímto trendem dvojici příčin – jednak v loňském roce s ohledem na covidovou pandemii klesla poptávka po  dřevu jakožto stavebnímu materiálu (meziroční pokles o 10,3 %), v důsledku čehož obchodní společnosti omezili dovoz dřeva ze zahraničí, jednak vzrostla poptávka po biomase, na kterou japonští producenti dřeva promptně zareagovali a objemy dostupné dřevoštěpky a další biomasy za loňský rok navýšili o 28,8 %.

Úplná data pro letošní rok pak sice zatím nejsou dostupná, již teď je ale jisté, že japonský trh se dřevem nadále prochází výraznou proměnou. Zkraje roku Japonsko jako řadu jiných zemí zastihl rapidní úbytek dovozů dřeva z USA způsobeného tamním boomem ve výstavbě domů, který se japonští distributoři snaží kompenzovat domácí produkcí a v důsledku čehož se současná cena japonských cypřišů vyšplhala na 23 leté maximum. Většímu růstu domácí soběstačnosti na druhou stranu brání akutní nedostatek těžařů a pomalé budování lesních cest, které by umožnily těžbu i v odlehlejších oblastech.

S rostoucí soběstačností japonského trhu se pak sice zužují příležitosti pro české exportéry, české dřevo nicméně i nadále patří mezi jedno z nejvíce do Japonska dovážených. Objemy kulatiny se zpravidla pohybují mezi 550 až 800 mil. ročně.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade/CzechInvest Japonsko.
Zdroj: Nikkei Asia Review
• Teritorium: Asie | Japonsko | Zahraničí