Přísný režim na japonských hranicích

Přísný režim na japonských hranicích zakazující vstup cizincům ze 146 zemí znatelně komplikuje obchodní aktivity evropských společností.

Zatímco na základě doporučení Evropské rady většina evropských zemí s výjimkou Německa od 1. července umožnila japonským občanům vstup na svá území bez jakýkoliv omezení, japonská opatření, která znemožňují přílet do země i držitelům dlouhodobých víz, se negativně projevují na činnosti naprosté většiny členů European National Chambers of Commerce. Ukázal tak průzkum provedený v první polovině července European Business Council in Japan (EBS) mezi 376 členy výše zmíněné obchodní komory.

Jako nejčastější komplikace byly v dotazníkovém šetření zmiňovány nutnost stopnout nové či rozpracované projekty poté, co potřební experti či techničtí pracovníci nemohli přicestovat do země, nutnost provádět audity a zasedání představenstva pouze skrze videokonference a nemožnost obsadit dlouhodobé pozice zahraničními pracovníky. 44 % z dotazovaných navíc očekává v přímé souvislosti s přísně nastavenými pravidly vstupu do země pokles zisku a dalších 26 % se obává, že nemožnost rozvíjet započaté projekty a připravovat projekty nové by se mohla záporně projevit na jejich finančních výsledcích.

V souvislosti s výsledky průzkumu proto prezident EBS Michael Mroczek varoval před ztrátou dynamiky v evropsko-japonském obchodu, jež byla v loňském roce posílena vzájemnou dohodou o volném obchodu, a vyzval japonskou vládu k rovnému zacházení mezi japonskými občany a dlouhodobě pobývajícími rezidenty.

Zdroj: https://ebc-jp.com/
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade/CzechInvest v Tokiu




• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Japonsko