Japonští rybáři využívají AI technologie

Aplikace je schopna ohodnotit kvalitu chyceného tuňáka, programy vypočítávají a lokalizují nejvhodnější loviště. To všechno jsou nejnovější trendy v japonském rybářství.

Podle japonských trhovců je pro určení kvality čerstvě uloveného tuňáka pouhým okem nutno minimálně 10 let praxe. S novou aplikaci Tuna Scope, jejíž vývoj zaštítila japonská reklamní agentura Dentsu Inc., je ale schopen spolehlivě odhadnout kvalitu kupované ryby na věhlasných japonských ranních dražbách i naprostý amatér, a to pouhým vyfocením textury masa uříznuté ocasní ploutve. 

Aplikace totiž pracuje s daty tvořenými skutečnými posudky profesionálů a za pomocí umělé inteligence je schopna zanalyzovat barvu, lesk či rozvrstvení tuku u daného úlovku a následně jej oznámkovat; a to až v 90% shodě s hodnoceními skutečných mistrů oboru. Aplikací ohodnocené tuňáky lze pak v současnosti ochutnat nejen v Japonsku, ale pod značkou TUNA SCOPE Certification Mark např. i v New Yorku či Singapuru.

Umělou inteligenci dále využívá i Japan Fisheries Information Service Center, která se implementací nového systému pokouší bojovat s v posledních letech neustále klesajícími úlovky sajry tichomořské. Nově je tak agentura poskytující rybářům řadu dat nezbytných pro jejich činnost schopna na základě analýzy teploty vody za posledních 15 let a velikosti úlovku v dané lokalitě vypočítat a přesně určit ta nejvhodnější loviště.

Zdroj: Japan Times
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade/CzechInvest v Tokiu.
• Teritorium: Japonsko