Japonští vědci se snaží snížit emisi skleníkových plynů v chovech skotu

Podobně jako jinde ve světě se japonští vědci snaží snížit množství emisí produkovaných zemědělskou výrobou, speciálně pak metanu, který vypouští skot během svého trávení. Tyto plyny tvoří celých 10 % emisí vyprodukovaných v zemědělství.

Japonský výzkumný ústav National Agriculture and Food Research Organization (NARO) vyvíjí nejen technologii, která by nepřetržitě monitorovala mikroorganismy v žaludku, ale snaží se i o vývoj modifikovaného krmiva potlačujícího činnost bakterií produkujících metan. V žaludcích skotu žije asi 8 tis druhů mikroorganismů. Ty během trávícího procesu rozkládají zkonzumované krmiva na těkavé mastné kyseliny, které dodávají kravám energii, a také vytváří metan uvolňující se do vzduchu.

Tento ústav je podřízený japonskému ministerstvu zemědělství a úzce spolupracuje s Univerzitou Hokkaidó. Hlavním cílem jejich společného úsilí je do roku 2050 snížit množství produkovaného metanu o 80 %. Vědci z Univerzity Hokkaidó přidali do krmiva pro testovaný skot šťávu z lisovaných skořápek kešu oříšků a potvrdili, že vzniklá směs omezuje aktivitu bakterií způsobujících produkci metanu. Univerzita nadále pokračuje ve vývoji levnějšího a výrobně jednoduššího materiálu.

NARO také plánuje vývoj zařízení, které by zkoumalo funkci mikroorganismů přímo v žaludku, a zároveň by určovalo, nejen jaké krmivo podávat, ale také jak jeho podání nejlépe načasovat. Tento projekt byl spuštěn v roce 2020 s podporou vlády. V letošním roce bude do výzkumu a vývoje investováno 35 milionů jenů (7 milionů Kč). NARO předpokládá dosažení expertních znalostí do roku 2030.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade/CzechInvest Japonsko.
Zdroj: Velvyslanectví ČR v Tokiu
• Teritorium: Asie | Japonsko | Zahraničí