Japonští výrobci nápojů přecházejí na hliníkové obaly

Nejen výrazně vyšší kvalita zrecyklovaného materiálu ale i prodloužení spotřební doby oproti tradičním PET obalům přiměla japonské výrobce k přechodu na hliníkové lahve.

Jedním z nich je i společnost Ryohin Keikaku provozující síť prodejen s oblečením, bytovými doplňky a potravinami MUJI (celosvětově 1029 prodejen). Ta nově od dubna 2021 veškeré své čaje a další chlazené nápoje nabízí v designovaných hliníkových lahvích, jež byly speciálně navrženy tak, aby si zákazník dokázal představit barvu a chuť nápoje navzdory jeho neprůhlednosti. K obdobnému kroku pak zkraje roku přistoupil i např. výrobce nápojů Dydo Group Holdings, který na hliníkové obaly přešel u celkově šesti produktů.

Dle Jošihiko Kimury, předsedy Japonské hliníkové asociace, jsou hlavním argumentem pro přechod z plastových PET lahví na hliníkové obaly jednak prodloužení doby trvanlivosti (a to až i o tři měsíce), jednak násobně vyšší kvalita recyklovaného materiálů. Zatímco u plastových lahví se dá znovu jako obal použít pouze 24,3 % odpadu, u hliníku se za stejným účelem dá znovu využít až 71 % materiálu. Současně se jedná i o jednu z cest, jak demonstrovat společenskou zodpovědnost firmy a její snahu přispět k dosažení cílů udržitelného vývoje.

Téma cílů udržitelného rozvoje totiž nabírá v posledních měsících nejen u japonských korporací, ale i u středně velkých podniků na důležitosti, a výrazně více firem se snaží na veřejnosti prezentovat jako zelené a společenský odpovědné. S tímto trendem pak samozřejmě roste i poptávka po inovativních či unikátních zelených řešeních, čímž se otevírá i celá řada příležitostí pro české firmy a exportéry.

Zdroj: MainichiZpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade/CzechInvest Japonsko.
• Teritorium: Asie | Japonsko | Zahraničí