JAR čelí nedostatku elektrické energie

Jihoafričtí ekonomové očekávají, že i letos bude země čelit nedostatku elektrické energie, a to výrazně více než dřív.

Jihoafrická vláda se po boji s pandemií koronaviru letos plánuje více zaměřit na ekonomiku země. To může být ovšem obtížný úkol vzhledem k prohlubující se propasti v zásobování energie v zemi.

Ilustrační fotografie

Loňský rok byl rekordní v počtu a délce výpadků elektrického proudu, společnost Eskom se potýkala s plánovanými i neplánovanými výpadky způsobenými nutnou údržbou stárnoucích elektráren, které již nešlo dále odkládat. Ekonomové předpovídají, že rok 2022 bude v tomto směru ještě horší. Předpokládají, že by výpadky můžou ovlivnit i pokles HDP, a to minimálně o jeden procentní bod.

K největším příležitostem v Africe patří lusofonní státy

Energetický systém v zemi je nespolehlivý a nepředvídatelný, způsobila to zejména dlouholetá nedostatečná údržba elektráren. Plánování odstávek údržby trvá přibližně 24 měsíců a jejich provedení trvá tři až šest měsíců. Už tak špatnou situaci zhoršila ještě pandemie koronaviru.

Přes všechny tyto negativní zprávy z energetického sektoru plánuje jihoafrická vláda rozšíření a navýšení investičních programů do energetiky, a to jak do obnovitelných zdroju, tak i fosilních paliv.

Zdroj: businesstech.co.za
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kancleáře CzechTrade Jihoafrická republika v Johannesburgu.

• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Energetika