JAR zveřejnila seznam TOP 10 importovaných produktů v roce 2020

Do Jižní Afriky se letos dováželo navzdory prudkému nárůstu poptávky po dovážených netkaných textiliích a rýži méně. Nejvýznamnějším dováženým výrobkem zůstalo palivo. I přes slabý stav místní ekonomiky byl vývoz z JAR solidní.

Po relativně silném začátku roku 2020 ve druhém čtvrtletí výrazně klesl podíl dovozu z důvodu tvrdého lockdownu, s tím také klesla poptávka po nejžádanějším importním produktu – pohonných hmotách. Zapříčiněno to bylo především tím, že lidé byli nuceni zůstávat doma. Ve druhém čtvrtletí klesl dovoz o 26 % a vývoz o 18 procent. Od té doby zaznamenal export silný růst a Jihoafrická republika je na cestě k udržení solidní obchodní bilance v roce 2020, kdy vývoz převyšuje dovoz. Ve třetím čtvrtletí roku 2020 dosáhl obchodní přebytek v Jihoafrické republice 453,6 miliardy randů. Pomohla tomu rekordně vysoká cena zlata i nárazový vývoz zemědělských produktů, zejména kukuřice a citrusů.

Od dubna do června 2020 se do JAR přivezlo cca 23,5 milionu kg netkaných textilií, které byly použity k výrobě chirurgických plášťů, roušek a obličejových masek. Před pandemií se za čtvrtletí zřídka dovezlo více než 700 000 kg tohoto produktu. Ve třetím čtvrtletí se také zvedlo množství dovážené rýže, a to o 22 procent. Důvodem bylo, že během druhého čtvrtletí hlavní exportéři (Thajsko a Indie) rýži neexportovali. To mělo za následek i zvýšení ceny tohoto produktu.

Nejvýznamnější produkty importované do JAR v prvních třech čtvrtletích roku 2020:

  • ropa
  • diesel
  • automobilové komponenty, automobilové díly
  • konfekční výrobky z textilních materiálů
  • originální komponenty pro nákladní vozidla
  • mobilní telefony
  • rýže
  • routery a set-top-boxy
  • automobily a podobná vozidla (objem válců 1 000 cm3 až 1 500 cm3)
  • pohyb hotovosti prostřednictvím bankovek, poštovních známek a kolkových známek

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade JAR. 
Zdroj: bussinessinsider.co.za
• Témata: Zahraniční obchod