Jihoafrická ekonomika se uzdravuje. Pracovních míst ale nepřibývá

Přestože jihoafrické HDP poslední čtyři kvartály roste, nových pracovních míst příliš nepřibývá.

V Jihoafrické republice stále dochází ke snižování počtu nových pracovních míst, přestože se ekonomika uzdravuje a HDP se zvyšuje. Mezi zvyšováním HDP a počtem pracovních míst přestala platit přímá úměra, jak tomu bylo do konce roku 2019, a naopak se zvyšujícím se HDP dochází ke snižování počtu nových pracovních míst. Přesto při předpokládaném letošním růstu ekonomiky o tři procenta, by v JAR mělo vzniknout 410 tisíc nových pracovních míst. Na druhou stranu v první polovině roku 2021 se začala snižovat nezaměstnanost po předchozích vlnách lockdownů, takže v budoucnu by pracovních míst mohlo zase výrazněji přibývat.

Zásadní otázkou tedy zůstává, proč při dobrém růstu HDP nevidíme i výraznější klesání nezaměstnanosti. Soukromý sektor, který je klíčovým hráčem v oblasti snižování nezaměstnanosti, v současnosti čelí řadě obtíží. Mezi nejzásadnější problémy patří nejistota v daňové zátěži (část vlády chce snižovat, druhá pro změnu zvyšovat sazbu daně z příjmu fyzických osob), pomalá a zatím nízká proočkovanost a s tím spojené riziko dalších lockdownů, strach z nepokojů či výpadky elektrické energie.

Výše uvedené faktory a nejistoty ukazují, že podnikatelé nechtějí příliš riskovat. V Jihoafrické republice navíc existuje jasný vztah mezi politickou nejistotou a obchodní důvěrou – čím více politické nestability, tím větší obchodní skepse. Kromě toho se na situaci nadále podepisuje pandemie, kdy firmy musely hledat způsoby, jak efektivně zajistit podnikání, aby zaměstnanci mohli pracovat z domova. To na jednu stranu otevřelo dveře novým příležitostem v oblasti digitalizace některých obchodních funkcí, na druhou stranu to může ovlivnit počty zaměstnanců, protože firmy se snaží zefektivnit procesy a snížit náklady na provoz. Otázkou zůstává, zda model vydrží do budoucna.


Zdroj: businesstech.co.za
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade JAR.