Zdroj: CzechTrade

Jihoafrická vláda zakládá novou státní společnost pro malé podniky

Podle jihoafrického ministerstva pro rozvoj malého podnikání by měla v zemi vzniknout nová státní společnost na podporu malých podniků.

Ministerstvo pro rozvoj malého podnikání v Jihoafrické republice zveřejnilo svůj záměr předložit parlamentu nový návrh zákona, podle kterého by v zemi vznikla nová státní společnost na podporu malých podniků – Agentura pro financování rozvoje malých podniků (SEDFA). Novela zákona o národních malých podnicích pozmění národní zákon o malých podnicích, uvolní místo nové státní společnosti, umožní zřízení ombudsmana pro malé podniky a rozšíří pravomoci ministra v tomto sektoru.

Schůzka podnikatelů, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Návrh zákona konkrétně umožňuje ministrovi prohlásit některé praktiky ve vztahu k malým podnikům za zakázané jako nekalé obchodní praktiky a upravit je. Bude se také zabývat změnami v definicích malých podniků v Jižní Africe a tím, že se zbaví kategorie velmi malé a odkloní se od používání hodnoty aktiv jako kritéria.

Po vzniku Agentury pro financování rozvoje malých podniků (SEDFA) by zanikly Agentura pro financování malých podniků, Agentura pro rozvoj družstevních bank a Agentura pro rozvoj malých podniků. Je to součást společného vládního úsilí o racionalizaci počtu veřejných subjektů. 

ExportMag.cz: Namíchat si müsli po svém? „Zábavné pochoutky“ firmy Mixit uspěly i ve světě

Účelem SEDFA bude zajistit, aby ekosystém malých podniků a družstev byl schopen nabízet nejúčinnější obchodní poradenství, služby rozvoje podnikání, investiční podporu, usnadnění podnikání a podporu inkubátorů. Vizí SEDFA je být předním subjektem pro rozvoj podnikání, který bude řídit ekonomickou transformaci a inkluzivní růst v ekonomice prostřednictvím zajištění poskytování přizpůsobené finanční a nefinanční podpory a lepšího přístupu k financím pro malé podniky a družstva. 

Jediným akcionářem společnosti bude stát, jediným jeho zástupcem bude ministr. Finance pro SEDFA budou z peněz přidělených parlamentem, dále pak z grantů, darů a odkazů poskytnutých SEDFA, finančních prostředků získaných prostřednictvím investic a peněz zákonně získaných nebo získaných SEDFA z jakéhokoli jiného zdroje.

Návrh zákona také počítá se zřízením Kanceláře ombudsmana pro malé podniky a vymezuje funkce jeho úřadu. Obecně se od veřejného ochránce práv bude vyžadovat, aby zvážil a vyřídil stížnosti malých podniků v souvislosti s výkladem podmínek smluv o pořízení zboží nebo služeb, dále opožděných plateb nebo neplacení dlužných částek malým podnikům. Stejně jako všechny podniky, i malé podniky potřebují účinné mechanismy, které jim umožní řešit své spory účinným a efektivním způsobem.

Zpracoval tým zahraniční kanceláře CzechTrade Jihoafrická republika. 
Zdroj: businesstech.co.za

• Oblasti podnikání: Neurčeno | Obchod | Služby

Doporučujeme