Jižní Austrálie získá 45 milionů AUD recyklaci odpadu

Dotace bude směřovat firmám, které se zabývají technologiemi na druhotné zpracování odpadu. Společně to oznámily federální vláda a vláda státu Jižní Austrálie.

Ministr životního prostředí Jižní Austrálie David Speirs potvrdil, že obě vlády přispějí na podporu budování recyklační infrastruktury po 15 milionech AUD a dalších 15 milionů přispěje ministerstvo průmyslu. Ministr dále poznamenal, že žadatelé mohou použít dotace na rozšíření stávajících podniků anebo na založení nových, a zároveň doufá, že se k majitelům firem částky dostanou do Velikonoc. Speirs to vnímá jako výjimečnou příležitost pro soukromé podniky a očekává tak příliv nových nápadů.

Příspěvek federální vlády Austrálie byl vyčleněn z celkového 190 milionového fondu na recyklaci a modernizaci, který byl vytvořen v polovině minulého roku. Záměr podpořit kapacity na zpracování odpadu a recyklaci přišel už v roce 2017, kdy Čína oznámila zákaz dovozu jakéhokoliv odpadu do země. Recycling Managing Fond (RMF) to znovu připomíná jako tehdejší Wake-up Call.  Austrálie tehdy musela najít pro každoroční objem recyklovatelného odpadu (619 000 tun) jiné země. Dle vlády Jižní Austrálie již nyní stát zajišťuje, že 84 % z celkového odpadu nekončí na skládkách. Výsledku napomohlo i zaměstnání více lidí, v tomto sektoru jich pracuje celkem 4800.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Austrálie. 
Zdroj: https://www.abc.net.au/
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí