Zdroj: CzechTrade

Jižní Korea se kvůli problémům s dodavatelským řetězcem zaměří na recyklaci elektrobaterií

Efektivnější recyklací odpadních baterií plánuje Jižní Korea snížit závislost na zahraničních zdrojích.

Jižní Korea by měla být schopna do roku 2045 získávat 20 000 tun hydroxidu lithného z domácích recyklovaných baterií pro elektrická vozidla. Výhled, který vyžaduje strategické úsilí na podporu rozvíjejícího se průmyslu vzhledem k nestabilitě dodavatelského řetězce, ukázala Korejská obchodní a průmyslová komora (KCCI).

Ilustrační fotografie

Projekce je založena na odhadu, že množství recyklovatelných použitých baterií v zemi dosáhne v roce 2045 až 416 000 tun ročně, přičemž vzroste z 18 000 tun v roce 2030.

V lithium-iontových bateriích jsou katody obsahující lithium, nikl, kobalt a mangan a právě z odhadovaných 416 000 tun mohou recyklační společnosti získat 20 000 tun hydroxidu lithného, 21 000 tun síranu manganatého, 22 000 tun síranu kobaltnatého a 98 000 tun síranu nikelnatého. Jižní Korea je v oblasti kritických součástek baterií silně závislá na zahraničních zdrojích, zejména z Číny. Loni odtud dovezla 82 procent své poptávky po hydroxidu lithném.

ExportMag.cz: Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

Z takového množství hydroxidu lithného lze vyrobit 630 000 článků sestávajících z niklu, kobaltu a manganu v poměru 8:1:1. To je zhruba dvojnásobek současné domácí výrobní kapacity země.

Komora KCCI vyzvala vládu a firmy k úsilí o další pokrok v domácích technologiích recyklace baterií a navržení strategií, které pomohou rozšířit nezávislé domácí dodávky. Efektivita získávání surovin z recyklace odpadních baterií se může lišit v závislosti na řízení vývozu a dovozu odpadních baterií a zajišťování dodávek,“ uvedla komora.

„Odvětví recyklace odpadních baterií je velmi důležité nejen z hlediska ekonomických efektů, ale také z hlediska ochrany životního prostředí, stability dodavatelského řetězce a reakce na obchodní předpisy v USA a Evropské unii,“ doplňuje KCCI.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade a CzechInvest Jižní Korea.
Zdroj: Yonhap News

• Teritorium: Asie | Korejská republika | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary | Ostatní

Doporučujeme