Kanada je světový lídr v udržitelnosti životního prostředí, sociálních věcí a věcí veřejných

Kanadský sektor těžby přírodních zdrojů se těší světovým rekordům v celkovém výkonu v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy věcí veřejných (ESG). Společnosti zabývající se těžbou přírodních zdrojů však uznaly, že pouhá správná věc již nestačí.

Opatření přijatá ke zlepšení ESG (Environmental, social and governance) je třeba spojit s dokumentací, která ukazuje, že tyto společnosti neustále zlepšují udržitelnost a zároveň poskytují důkazy o tom, že tyto metody jsou prováděny v praxi. Mnoho společností, zabývajících se přírodními zdroji v Kanadě, nyní staví na budování nebo zdokonalování těchto systémů zabezpečení a jejich dokumentace.

Kanada se řadí mezi nejvyspělejší země světa produkujících ropu na základě kritérií ESG:

  • 2. v oblasti správy – celosvětové ukazatele správy
  • 2. místo v sociálním pokroku – index sociálního pokroku
  • 4. místo v oblasti životního prostředí – index environmentálního výkonu

Společnosti zabývající se těžbou ropy z ropných písků jsou srovnatelné s těmi evropskými, které jsou neustále chváleny za jejich udržitelnost. Zvláštní je, že těžařským společnostem v Kanadě se podobné chvály nedostává i přes to, že snížily intenzitu emisí skleníkových plynů na barel produkce ropy mezi lety 2000 a 2017 o 28 %, přičemž do roku 2030 se očekává další snížení o 16–23 procent.

Kanadský lesní průmysl snížil v letech 2005–2015 celkové emise skleníkových plynů o 49 % přechodem na více výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Těžařské společnosti nerostných surovin sledují odvětví lesnictví při snižování emisí skleníkových plynů pomocí obnovitelných zdrojů. Například velká kanadská těžební společnost v roce 2019 zajistila 118 megawattů energie z obnovitelných zdrojů, což jí pomohlo snížit její uhlíkovou stopu o 800 000 tun CO2 ročně, což odpovídá odstranění 170 000 osobních vozidel se spalovacím motorem ze silnic za rok.

Kanadské společnosti zaměřené na zdroje jsou lídry ESG. Vědí, že mezi ekonomikou a životním prostředím existuje skvělá rovnováha a že je v jejich nejlepším zájmu podílet se na udržitelném a odpovědném rozvoji kanadských přírodních zdrojů nyní i v budoucnu.

Zdroj: EnergyNow Media, Vypracoval tým CzechTrade Calgary.
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí
• Teritorium: Kanada