Kanada může vést svět v oblasti nízkoemisních LNG

Kanada může vést svět v oblasti nízkoemisních LNG.

Projekty LNG umístěné v B.C., Kanada mají polovinu nebo méně emisních náročností v porovnání s  jinými projekty LNG, které dodávají LNG po celém světě. V důsledku toho má Kanada příležitost stát se globálním centrem excelence pro zařízení na výrobu LNG. Turbíny s elektrickým pohonem významně snižují celkové emise skleníkových plynů projektu LNG, pokud jsou poháněny čistou elektřinou, jako je například čistá vodní elektrárna Britské Kolumbie.

Projekt Kitimat LNG navrhuje postavit první plně elektrickou výrobu LNG na světě, která je poháněna obnovitelnou vodní energií od společnosti BC Hydro. Tato konstrukce eliminuje potřebu turbín poháněných zemním plynem. To z něj učiní zařízení tohoto typu s nejnižší intenzitou emisí na světě.

Výměna výroby elektřiny spalující uhlí, za výrobu elektřiny na zemní plyn pomocí LNG z Woodfibre LNG, přispěje k podstatnému snížení emisí skleníkových plynů. Podle srovnávaných údajů by použití LNG ze zařízení LNG Woodfibre, BC na výrobu elektřiny namísto uhlí, vedlo k odhadovanému snížení emisí skleníkových plynů o 45 procent ve srovnání s ekvivalentním množstvím výroby elektřiny z uhlí. 

Zdroj: EnergyNow
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Calgary.

Pravidelné novinky e-mailem