Kanada uvolnila 750 milionů dolarů na snížení emisí metanu

Ministr přírodních zdrojů Seamus O’Regan uvolnil 750 milionů dolarů na fond pro ropné a plynárenské společnosti na snížení emisí metanu.

Kanada se zavázala do roku 2050 dosáhnout nulové emise, ale má ambice splnit cíle Pařížské dohody již mnohem dříve. Metan je jedním z nejhorších zdrojů emisí skleníkových plynů (GHG) a představuje 43 procent všech skleníkových plynů v ropném a plynárenském odvětví. Přijetí opatření ke snížení těchto emisí pomůže Kanadě dosáhnout cíle chránit životní prostředí a současně podpořit růst ekonomiky, jakmile se zotaví z pandemie COVID-19.

Seamus O’Regan, ministr přírodních zdrojů, představil v těchto dnech fond v hodnotě 750 milionů dolarů, který pomůže společnostem emise skleníkových plynů snižovat, a to hlavně přijetím ekologičtějších technologií a udržením pracovních míst v době ekonomické nejistoty.

Tato investice bude velkým přínosem a pomůže postavit toto odvětví na vedoucí pozici v nízkouhlíkové budoucnosti. Podpoří klíčové hráče na rostoucím globálním trhu čistých technologií. Zajistí také, aby kanadské ropné a plynárenské společnosti zůstaly globálně konkurenceschopné.

Zdroj: Natural Resources Canada
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Calgary.
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí
• Teritorium: Kanada