Zdroj: CzechTrade

Kanada vévodí hospodaření s jaderným odpadem

Jaderné elektrárny představují lákavý zdroj stabilní a relativně ekologicky šetrného zdroje energie. Vyřešení problému bezpečnosti při skladování odpadu je tak velice aktuální pro růst rozvoje tohoto zdroje v Kanadě.

Kanada, jedna z nejvýznamnějších zemí na poli jaderného průmyslu, zveřejnila plán řízení svého odpadu pro dalších několik generací.

Ilustrační fotografie

Kanada je lídrem ve výrobě tohoto druhu energie již od 60. let minulého století. V současné době operuje šest jaderných elektráren s 19 reaktory. Její energie z jádra pokrývá zhruba 15 procent celkové nabídky elektřiny v zemi. Zařízení v Kanadě od svého zapojení do provozu v 60. letech spotřebovala asi 3,3 milionu svazků jaderného paliva.

Země se chystá přesunout svůj jaderný odpad ze sedmi prozatímních uložišť, kde bylo vyhořelé palivo skladováno posledních šedesát let, do jednoho trvalejšího uložiště kolem roku 2040. Jaderný odpad by na tomto novém místě měl zůstat až do roku 2190.

Pečlivé studium risk managementu v oblasti skladovaní jaderného odpadu, kterému se teď Kanada věnuje, by se mělo stát příkladem bezpečného řízení jaderného odpadu pro zbytek světa.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Kanada.
Zdroj: Energy Minute

• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika | Nerostné suroviny a polotovary

Doporučujeme