Kanada vynaloží 200 milionů dolarů na podporu projektů na ochranu tamních ekosystémů

Iniciativa je součástí širších investic zaměřených na boj proti změně klimatu. Kanadská vláda se chystá mezi lety 2021-2031 investovat celkem čtyři miliardy kanadských dolarů na podporu ekologických projektů.

Federální vláda Kanady se chystá podpořit projekty přispívající k obnově ekosystémů bohatých na uhlík 200 miliony kanadských dolarů skrze Nature Smart Climate Solutions Fund. Hlavním cílem investice je podle zamezit poklesu biodiverzity, posílit schopnost ustát extrémní počasí, zlepšit kvalitu vzduchu a vody, zabezpečit udržitelné dodávky potravin či zachytit a uskladnit uhlík.

Ilustrační fotografie

Přihlášky o podporu mohou podávat firmy i jednotlivci, a to od 7. prosince 2021. Finanční prostředky fondu budou uvolňovány po dobu pěti let. Podpořené projekty by se měly zabývat obnovou poničených ekosystémů, ochranou ekosystémů bohatých na uhlík, či zlepšením hospodaření s půdou v zemědělství, lesnictví, či ve městech. Přihlášky na projekty s odhadovaným termínem dokončení v letech 2022 a 2023 budou akceptovány do 25. ledna 2022.

Některé z projektů podpořených Nature Smart Climate Solutions Fund schválené dříve v roce 2021, již započaly. Těchto 14 projektů by mělo dohromady ochránit 30 tisíc hektarů, obnovit šest tisíc hektarů a podpořit management dalších 18 tisíc hektarů mokřad, travnatých plání a okolí vodních toků.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

Zmíněný fond je jedním z podpůrných projektů kanadské vlády, který by měl vést ke splnění závazku Kanady ochránit 25 procent rozlohy své pevniny a oceánů do roku 2025 a 30 procent do roku 2030.

Kanadská vláda se chystá v letech 2021 až 2031 investovat celkem čtyři miliardy kanadských dolarů skrze Natural Climate Solutions Fund. Tento zastřešují fond má poskytnout 3,19 miliardy kanadských dolarů na iniciativu výsadby stromů The 2 Billion Trees Commitment, 631 milionů kanadských dolarů skrze zmíněný fond Nature Smart Climate Solutions a 185 milionů kanadských dolarů na podporu zemědělských projektů na boj proti změně klimatu.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Kanada.
Zdroj: CISION, Environment and Climate Change Canada

• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí