Kanadský Nutrien posílí produkci potaše z důvodu silné mezinárodní poptávky

Kanadská potaš slaví úspěch v mezinárodním obchodu.

Kanadský výrobce hnojiv Nutrien Ltd oznámil, že navýší produkci potaše o půl milionu tun v druhé polovině letošního roku pro uspokojení rostoucí mezinárodní poptávky. Farmáři jsou z důvodu rostoucích cen plodin více motivováni k používání hnojiv pro maximalizaci výnosů. Tím pádem roste i poptávka po potaši a hnojiv na bázi potaše.

Nutrien očekává, že zvýšení produkce přinese společnosti větší příjmy v druhé polovině roku 2021.

Tato společnost se sídlem v kanadské provincii Saskatchewan očekává prodeje zhruba 12,5 až 13 milionu tun potaše v roce 2021. Nuterien minulý měsíc v důsledku navýšení očekáváných zisků upravil i očekávané čisté příjmy na akcii z 2,05–2,75 USD na 2,55–3,25 USD. Cena akcií společnosti prodávané v USA se zvýšily o 0,5 procent na 64,83 USD.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Kanada.
Zdroj: Reuters
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Chemický průmysl | Zemědělství a lesnictví
• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí