Kanadský ropný průmysl usiluje o výraznou vládní podporu pro výstavbu zařízení pro záchyt CO2

Kanadská vláda plánuje podpořit projekty výstavby zařízení na zachycení skleníkových plynů v rámci široké iniciativy usilující o dosažení čistě nulových uhlíkových emisí do roku 2050.

Firmy operující na kanadském trhu v sektoru ropy a zemního plynu naléhají na kanadskou federální vládu, aby zavedla slevu na dani, která by pokryla 75 procent nákladů na vybudování zařízení na zachycení skleníkových plynů.

Kanadská asociace producentů ropy (The Canadian Association of Petroleum Producers – Capp) vznesla již v srpnu požadavek kanadské vládě, aby byla sleva na dani stanovena v dostatečné výši tak, aby poskytla ekonomickou motivaci pro podniky, uvedl pro Reuters Ben Brunnen, vice prezident asociace. Brunnen dále poukázal na to, že je pro ropné společnosti zachycování uhlíku nákladnější, než je tomu v jiných sektorech (např. v sektoru výroby hnojiv).

Očekává se, že se budování zařízení zachycujících uhlíkový odpad mělo stát klíčovým pro celosvětové snahy o snížení emisí při výrobě fosilních paliv. Kanada, která je v současné době čtvrtým největším světovým producentem ropy, si stanovila cíl čistě nulových emisí do roku 2050.

Znovu zvolený premiér Kanady Justin Trudeau se zatím nevyjádřil, o jaké výši slevy na dani jeho vláda uvažuje. Mnohé organizace z oblasti životního prostředí tlačí na omezení pomoci ropným společnostem s argumenty, že podpora zachycení CO2 je nákladná a prodlouží výrobu fosilních paliv.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

Kanada plánuje poskytnout podporu minimálně dvěma velikým centrům pro zachycení uhlíku do konce roku 2030, a zachytit tak alespoň 15 milionů tun uhlíku za rok do stejného data. Kanada by podle Brunnena realisticky mohla uvést do pohybu dva takovéto projekty v následujících třech letech s celkovou roční kapacitou záchytu 3 milionů tun uhlíku a o celkové ceně 3 miliard kanadských dolarů (2,4 miliard amerických dolarů).

Několik společností již vystoupilo s návrhy vybudování zařízení na záchyt uhlíku v Albertě – mezi nimi i Royal Dutch Shell, TC Energy a sdružení pěti největších producentů ropy v Kanadě.

Kanadský energetický sektor (ať už v oblasti obnovitelných zdrojů, či zavádění ekologičtějších procesů do existující výroby fosilních paliv) je v současné době v popředí politických debat v Kanadě, a slibuje tak množství budoucích příležitostí pro rozličné dodavatele.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Kanada.
Zdroj: Reuters

• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí